Kamuda yeni bir dönem resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu genelgeyle birlikte, kamu personelini ilgilendiren fazla mesai ve izinlerle ilgili yeni kararlar alındı ve uygulamaya konuldu.

FAZLA MESAİ VE NÖBET ÜCRETLERİ DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemelere göre, zorunlu haller dışında kamu personeline nöbet ve fazla mesai yaptırılmayacak. Kamu işçileri, izinlerini yıl içinde kullanmak zorunda olacak. Kamu personeli, fazla mesai yaptığında ise öncelikli olarak serbest zaman ve denkleştirme imkanı tanınacak. İş Kanunu’na göre, fazla mesai yapan işçi, zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat için serbest zaman kullanabilecek.

Yozgat'ta Mesai Ve Izin Sistemi Resmen Değişti! (4)

TOPLU TAŞIMA OLAN YERLERDE SERVİS HİZMETİ SONLANDIRILACAK

Genelgeye göre, toplu taşımanın olduğu bölgelerde kamu personeli için servis hizmetleri sonlandırılacak. Ancak, mevcut servis hizmetleri sözleşme süreleri bitene kadar devam edecek. Ayrıca, yakın yerleşkelerdeki kamu kurumlarının servis hizmetleri birlikte ihale edilecek ve servis kapasitesinin %70'inin altında kalan hatlarda servis hizmeti verilmeyecek.

Yozgat'ta Mesai Ve Izin Sistemi Resmen Değişti! (2)

KAMUYA PERSONEL ALIMI VE İZİNLER

Kamuya personel alımında, bir önceki yıl emeklilik, istifa veya ölüm gibi nedenlerle oluşan personel azalmaları dikkate alınacak. Mahalli idarelerde ise norm kadro ilke ve standartları ile yıllık toplam personel giderleri oranları esas alınacak. Kamu işçilerinin yıllık izinleri, ilgili yıl içinde kullandırılacak ve daha önce kullanılmayan izinler en fazla 3 yıl içinde kullandırılacak.

Yozgat'ta Mesai Ve Izin Sistemi Resmen Değişti! (5)

KORUYUCU GİYİM VE DONANIM MALZEMELERİ

Kamu görevlilerine verilen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri, sadece o işi yapanlara verilecek ve çek, kupon veya nakdi ödeme şeklinde yapılmayacak. Ayrıca, kamuda derece yükselmeleri sadece yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak.

Yozgat'ta Mesai Ve Izin Sistemi Resmen Değişti! (3)

BU ÖNLEMLER ŞÖYLE SIRALANDI:

Yozgat değerini bilmiyor! Karadeniz sahip çıkıyor Yozgat değerini bilmiyor! Karadeniz sahip çıkıyor

Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi sonlandırılacak. Hizmet alımı yoluyla sağlanan servisler ise sözleşme bitimine kadar sürecek.

Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmeti birlikte ihale edilecek.

Servisten yararlanan kişi sayısı aracın kapasitesinin %70’inin altındaysa o hatta servis verilmeyecek.

Personel servisi ihalelerinde model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi