Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Liderlik Atölyesi" düzenlendi.

Yozgat'ın her köşesinde anlatıyorlar! Yozgat'ın her köşesinde anlatıyorlar!

Liderlik Atölyesi’ düzenledi

Liderlik Atölyesi ile 17-26 yaş arası gençlerin temel liderlik ve duruma göre liderlik becerilerinin neler olduğunu kavramalarına, liderlik kavramı ve lider yaklaşımları geliştirerek, takım içerisinde liderlik rolü üstlenmeleri, kariyerleri için kişisel gelişimlerini ve yeterliliklerini geliştirmeleri hedeflendi.

Liderlik Atölyesi’ düzenledi 1

Liderlik Atölyesi  kapsamında, takım içinde roller, liderlik yeterlilikleri ve başarı stratejileri oturumları interaktif yöntemler ve uygulamalar ile düzenlendi.
Yozgat Merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençlere düzenlenen Liderlik Atölyesi Sorgun’da gerçekleşti.

Kaynak: Hakan Demirbaş