Yargıtay milyonlarda kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza atarak evine cam balkon yaptıranları bekleyen cezayı açıkladı.

Yargıtay, evlerine cam balkon yaptıranların bekleyen cezayı açıkladı. Özellikle Türkiye'de birçok kişi evlerini genişletmek, balkonlarını dış koşullardan korumak veya alandan tasarruf sağlamak amacıyla cam balkon kapatma işlemini tercih ediyor. Ancak Yargıtay, komşular arasında gerilim nedeni olabilecek bu konuda önemli bir karara imza attı.

Yozgat’ta Evine Izinsiz Yaptıranı Ağzını Tadı Kaçacak! (5)

Balkonlar, binaların dış cephelerine taşan yapı unsurları olduğu için diğer iç mekanlardan farklı kabul edilir ve genellikle binanın ortak alanları olarak kabul edilir. Bu nedenle, balkonlarda yapılan tadilat veya değişiklikler için apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı iznini almak gerekmektedir. Ancak bu izin alınmadan yapılan tadilatlar, yani cam balkonların eklenmesi gibi değişiklikler, kaçak yapı olarak değerlendirilmektedir.

Yozgat’ta Evine Izinsiz Yaptıranı Ağzını Tadı Kaçacak! (1)

Yargıtay'ın 18. Hukuk Dairesi tarafından alınan emsal karara göre, 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı kararla milyonlarca kişi tarafından tercih edilen cam balkonlar hakkında önemli bir karar açıklandı. Yargıtay'ın kararında, projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonların eski haline getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bünyesinde Boğazlıyan var: Madalyaları topladı! Bünyesinde Boğazlıyan var: Madalyaları topladı!

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinde, kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu korumakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. Ayrıca, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapılamayacağı ifade edilmiştir.

Yozgat’ta Evine Izinsiz Yaptıranı Ağzını Tadı Kaçacak! (3)

Dosya içeriğinden anlaşıldığı üzere, davalıya ait bağımsız bölümdeki mutfağa bağlantılı balkonun mutfakla birleştirildiği ve balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı belirlenmiştir. Ancak bu tür değişikliklerin bütün kat maliklerinin izni olmadan yapılamayacağına dikkat çekilmiştir.

Yargıtay'ın kararına göre, balkonların projeye aykırı olarak kapatılması nedeniyle eski haline getirilmesi gerekmektedir. Ancak, talebin reddedilmesinde, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye sokmadığı gerekçesiyle bulunmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi