DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin Bölge Müdür Yardımcıları Aslı Erdoğan, Serkan Kaman ilgili şube müdürleri ile Boğazlıyan Oğulcuk Barajı ve Sulaması'nda incelemelerde bulundu.

18 bin dekar alan yararlanacak! (4)

Geçici kabulü yapılan Oğulcuk Barajının, temelden 30,50 metre yüksekliğe ve 15,98 hm³ depolana hacmine sahip olduğu aktarıldı.

Çalışmaları devam eden Oğulcuk Sulaması ile birlikte 18 bin 720 dekar alanın sulamasına katkı sağlayacak.

18 bin dekar alan yararlanacak! (3)

“TARIMDA VERİMİ ARTIRACAK”

DSİ Yozgat’a yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yapımı devam eden Boğazlıyan Oğulcuk Barajı ve Sulaması'nda incelemeler yapıldı.

18 bin dekar alan yararlanacak! (2)

Yozgatlının gözü kulağı bu haberde: İndirim geliyor mu? Yozgatlının gözü kulağı bu haberde: İndirim geliyor mu?

İncelemeler sonrasında DSİ’nin resmi sayfasından, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” denildi.

Kaynak: Melike Aslı Arslan