Dernekler için beyanname bildiriminin son günü 30 Nisan 2024 olarak belirtildi.

Son Tarih 30 Nisan1

Kazım Arslan sıkıntıları yerinde gördü! Kazım Arslan sıkıntıları yerinde gördü!

Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, dernek yönetim kurulu başkanlarının bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini illerindeki mülki idare amirliğine vermekle yükümlü olduklarını hatırlattı.

Bu yıl dernek yönetim kurulu başkanları için beyanname bildiriminin son tarihi 30 Nisan 2024.

Konu ile ilgili Vali Yardımcısı Dalak, “Bilindiği üzere, dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini (EK­ 21), mülki idare amirliğine vermekle yükümlü olup, 30 Nisan 2024 günü mesai bitimi itibarı ile süre sona ermektedir.

son tarih

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda bildirilen söz konusu beyannamelerin bildirim işlemlerinde yaşanabilecek olası aksamalar hususunda, Dernekler Yönetmeliğinin 96 maddesinin ‘...Elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış beyanname ve bildirimler, dernek tarafından verilmiş beyanname ve bildirimler olarak kabul edilir’ hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi hususunda bilgilerinizi, dernek yöneticilerine gerekli duyurunun yapılmasını ve gereğini rica ederim” açıklamasında bulundu.

Muhabir: Hakan Demirbaş