TUBİTAK tarafından desteklenen proje, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike danışmanlığında ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Kardelen Akyıl yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmanın sonuçları, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Haber Topluluğu tarafından düzenlenen “Yerel Basın Çalıştayı”nda ulusal ve yerel basın temsilcilerine sunuldu.

Çalıştayda proje ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Şafak Etike, “Yerel basının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için geçen sene Gazetecilik Bölümünde benim danışmanlığımda ve Kardelen Akyıl’ın yürütücülüğünde TUBİTAK tarafından desteklenen bir proje gerçekleştirdik. ‘Bir Anadolu Şehrinde Yerel Medya İzlenim Eğilimleri: Yozgat Örneği’ adlı bir projeydi. Niye yaptık bu projeyi? Yozgatlılar, Yozgat’ta yaşayanlar, yerel medyayı ne kadar takip ediyor, nereden takip ediyorlar, yerel medyadan beklentileri neler, bu beklentilerin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin ne düşünüyorlar ve neler talep ediyorlar? Bu projenin amacı, bu soruların cevaplarını bulmak. Böylelikle de belki yerel medyanın kullanabileceği, onlar için ufuk açıcı olabilecek bir takım akademik araştırma, bilimsel veriler ortaya koymaktı” dedi.

Yerel Medya Analizi (7)

"SORUNLARI GÜNDEME NE KADAR GETİRİLİYOR?"

Yozgat’ta limitler düşürülecek! Talimat gitti, tarih verildi… Yozgat’ta limitler düşürülecek! Talimat gitti, tarih verildi…

Proje kapsamında 403 kişiyle anket ve 40 kişiyle de derinlemesine görüşmeler yaptıklarını ifade eden Etike, “Projenin yürütücülüğünü Kardelen Akyıl yaptı. Projenin iki tanede araştırmacısı vardı. Bir tanesi Çiğdem Gülmez, bir tanesi de Durdane Börk. 403 kişiyle anket yaptılar ve 40 kişiyle de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdiler. Yozgat halkını yansıtabilecek bir örneklemle. Kısa bir ankette değildi. 60 sorudan oluşan uzun, detaylı ve kapsamlı bir anketti. Bu ankette neler sorduk? Yozgat’ta yaşananları insanlar daha çok hangi kaynaktan öğreniyor? Yozgat’ta yerel medyanın yayınları şehirde yaşanan gelişmeleri etkileyebiliyor mu? Yozgat yerel medyası Yozgatlıların sorunlarını gündeme ne kadar getiriyor, beklentileri karşılıyor mu? Yozgat yerel medyasının Yozgatlıların ve Yozgat’ın sorunlarının çözülmesinde rol oynayıp oynamadığına yönelik düşünceler. Ayrıca yerel basından halkın beklentilerini anlamak için vatandaşlara bir takım sorular, ifadeler verdik. Yozgat’ta olup bitenlerle ilgili haber verdiğine katılıyor musunuz? Hayır, bazen, sıklıkla, çoğunlukla, her zaman gibi cevapları seçerek bunları değerlendirmelerini istedik. Yerel ekonomiyle ilgili gelişmeleri aktarıyor mu? Yozgat’ta yaşayanların sorunlarını dile getiriyor mu? Yerel basın tüm siyasi temsilcilere eşit şekilde yer veriyor mu? Yozgat’ı ilgilendiren ülke meselelerini aktarıyor mu? Yozgatlıların görüşlerine yeterince haberlerinde yer veriyor mu? gibi bir sürü ifadeyi kodlamalarını istedik. Aynı zamanda bu beklentilerin karşılanmasında da ne kadar başarılı olup olmadıklarını sorduk. Bu haberlerin verilmesinde beklentilerinizi ne kadar karşılıyor? Çok iyi, iyi, orta, yetersiz, zayıf gibi kodlamalarını istedik. Sağlıkla ilgili ne kadar karşılıyor? Eğitimle ilgili ne kadar karşılıyor? şeklinde detaylı bir araştırma yaptık” diye konuştu.

Yerel Medya Analiz Şafak Etike (4)

“YOZGAT’IN SORUNLARININ DAHA FAZLA DİLE GETİRİLMESİ İSTENİYOR”

Vatandaşların yerel medyada yer alan haberlere güven düzeylerini de araştırdıklarının altını çizen Etike, “Yozgatlıların yerel medyada yer alan haberlere güven düzeyini de araştırdık. Bu geniş ve kapsamlı bir araştırmaydı. 40 kişiyle birer saat kadar süren derinlemesine görüşmelerle zenginleştirilen 403 kişiyle yapılan anket sonuçlarıyla kapsamlı bir rapor ortaya çıktı. Hem anketlerde hem de derinlemesine görüşmelerde kadınlar- erkekler, gençler - yaşlılar, çalışanlar – çalışmayanlar gibi bir takım demografik özelliklere dikkat ederek dengeli bir dağılım oluşturmaya çalıştık. Okuyucuların ya da izleyicilerin yerel basından Yozgat’ın sorunlarını, yerel yönetimlerden halkın beklentilerini daha fazla dile getirmesini talep ettiğini gördük. Örneğin; kent, istihdam, toplu taşıma, eğitim, sağlık sorunları ve bunların çözümleri üzerinde daha fazla basının durmasını istediklerini gördük. Yereldeki sorunlar üzerine özelleştirilmiş, derinleştirilmiş, insanlara mikrofon tutulan, onların sesine daha fazla yer veren daha fazla haber beklediklerini gördük. Bunun gibi önemli sonuçlar çıkan bir araştırma” şeklinde konuştu.

Yerel Medya Analiz Şafak Etike (3)

“YEREL MEDYANIN HALKLA OLAN İLİŞKİLERİ NETLEŞTİ”

Projenin yürütücülüğünü yapan Kardelen Akyıl ise “Yerel medyanın halkla ilişkilerinde ortaya çıkan bulgular, Yozgat halkının medya kullanım alışkanlıklarından, yerel medyanın işlevlerine ve beklentilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. 403 yetişkinin katıldığı anket, Yozgat halkının yerel medyaya olan ilgi ve beklentilerini derinlemesine irdeledi. Görüşmelerde, Yozgat'ın yerel medyasının toplum içindeki yerine dair çeşitli bakış açıları ortaya çıktı. Halkın beklentileri ve yerel medyanın sunduğu içerik arasındaki denge, tartışılan önemli konular arasındaydı. Elde edilen veriler, Anadolu'nun kalbindeki bu şehirde yerel medyanın halkla olan ilişkilerini netleştirdi. Yerel medya, toplumun nabzını tutarken, halkın beklentilerine ne derece cevap verebildiği ve bu ilişkinin geleceği üzerine önemli bir ışık tuttu. Yozgat'ın yerel medyasıyla olan bu ilişki, hem medya çalışanları hem de halk için dikkate değer bir konu olarak öne çıkıyor. Projemiz TÜBİTAK tarafından destek aldı. Danışman hocamız Şafak Etike ile birlikte çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışmamızın verilerini yerel basın ile paylaşmaktan keyif ve zevk aldık. Bu tarz çalıştayın olması akademik çalışmalarımızda oldukça etkin bir yere sahip oldu çalıştayın sürekli devamlılığının sağlanması ile akademi ve yerel basın arasındaki ilişkilerin daha çok pekişeceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Muhabir: Sema Nur Koçaker