2023 yılında Yozgat’ta 3 bini geçkin kişi öldü! 2023 yılında Yozgat’ta 3 bini geçkin kişi öldü!

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul görmeye devam ediyor.

Tübi̇tak Tarafından Kabul Gördü1

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Medine Çopur Doğrusöz'ün yürütücülüğünü yaptığı 'Mürdümük de Kuraklık Stresinin Olumsuz Etkilerini Azaltmada Manyetik Alan Uygulamalarının Rolü’  başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü desteğini almaya hak kazandı.

Tübi̇tak Tarafından Kabul Gördü

Proje kapsamında mürdümük tohumlarına zayıf manyetik alan uygulamalarının normal yetiştirme koşullarında biyokimyasal ve enzim aktivitelerini iyileştirilebilmesi; kuraklık stresinde oluşacak hasarın yine manyetik alan tedavisi ile giderilebileceği hipotezi üzerinde duruldu.

Muhabir: Alpaslan Demir