Destek Programı Başvuruya Açıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kırsal kalkınma teknik destek programı başvuruya açıldı.

ORAN Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Teknik Destek Programı ilan edildi.

Destek Programı Başvuruya Açıldı1

Yozgat'ta yağışlar sele neden oldu! Evleri su bastı Yozgat'ta yağışlar sele neden oldu! Evleri su bastı

Kırsalda Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Sonuç Odaklı Programları ve TR72 Bölge Planı çerçevesinde oluşturulan 2024 yılı Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı’na başvurular KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacak olup, program öncelikleri şu şekilde belirlendi: “Kırsalda teknoloji ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yeşil mutabakat süreçlerine uyum, kırsalda örgütlenme faaliyetleri başta olmak üzere genç ve kadın istihdamının artırılması yoluyla kırsal ekonominin geliştirilmesi. Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır.”

Kaynak: Haber Merkezi