Yozgat İl Genel Meclisi Haziran Ayı Meclis Toplantısının üçüncü oturumu Adnan Ünal başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısının ikinci maddesinde görüşülen gündemde Akdağmadeni’ne bağlı Sarıgüneyçevirme köyünde Güneş Enerji Santrali kurulması kararı verildi.

Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yüksek verim bekleniyor... Yozgat'ta hasat başladı! Yüksek verim bekleniyor... Yozgat'ta hasat başladı!

Meclis Mayıs Ayı (6)

Gündemin birinci maddesinde, Kadışehri’nin köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tarım ürünleri ve meyvenin yetiştirildiği, ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvan varlığının genel durumları hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Mayıs Ayı (4)

Raporla alakalı bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Abdullah Yalçınkaya, “Kadışehri ilçesi merkez ve köylerinde toplamda 121 bin 547 dekar tarım arazisinin mevcut olduğu, tarım alanından 962 dekar alanının nadasa bırakıldığı, 20 bin 585 dekar alanın ekili tarım arazisi olarak kullanıldığı, ekili tarım arazisinden 80 bin dekar alanda buğday, 22 bin 993 dekar alanda arpa, 4 bin 564 dekar alanda nohut ve 10 bin 746 dekar alanda çeşitli muhtelif ürünlerin ekimi yapılmaktadır. İlçede 2010 yılında 5 bin 640 dekar alanda Kabalı köyünde kurulan deveci havzası meyvecilik entegrasyon projesi kapsamında kiraz, şeftali, elma, armut, nektari, ayva yetiştiriciliği yapıldığı, il içinde ve il dışında ve ülke bazında meyve ihtiyacının çoğunun buradan karşılandığı, özellikle kiraz ihracatının yapılarak ülke ekonomine katkı sağlandığı, mevsimsel olarak ortalama 200 veya 250 civarında işçi istihdamı edildiği, 47 bin 772 kiraz fidanı ve 308 bin 21 elma fidanında kiraz ve elma hasadının yapıldığı, yaz dönemlerinde geçici çalışan işçilerin 800- bin kişiye kadar yükseldiği ve çevreden minibüslerle taşıma yapıldığı ve toplanan kirazları Meksika ve Çin Devletleri ile Ülkemiz içinde çeşitli kuruluşlara ve şirketlere parçalar halinde gönderildiği görülmüştür. İlçede hayvan varlığı kayıtlı aktif olarak çalışan işletmelerde toplamda 15 bin 617 adet büyükbaş, 11 bin 700 küçükbaş hayvan, 619 baş manda ve 2 bin 124 baş keçinin bulunduğu, bin 72 adet arı kovanın mevcut olduğu, yine hobi olarak aracılık yapıldığı, İlçe bazında bulunan büyük ve küçükbaş hayvanlara aşıları yapılmış olup, aşılama çalışmaları devam ettiği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşıldı” diye konuştu.

Meclis Mayıs Ayı (5)

Gündemin ikinci maddesinde, Akdağmadeni’ne bağlı Sarıgüneyçevirme köyünde Güneş Enerji Santrali (GES) Ulaşım Yolları kapsayan il özel idaresinin 03 Mayıs 2024 tarih ve 37637 sayılı teklif yazısı ve eki dosya üzerinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon Başkanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni’ne bağlı Sarıgüneyçevirme köyünde tapunun 102 ada 50, 51, 197 parselleri ile Aslanlıkarabuğra köyünde tapunun 117 ada 15 parsel numaralı taşınmazlarda Güneş Enerjisi Santrali (GES), Ulaşım Yolları kapsayan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup, yerinde yapılan inceleme ve dosyasında yapılan incelemelerde tespit edildiğinden, GES tesisin yapılması ve kurulması komisyon tarafından uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

Meclis Mayıs Ayı (2)

Gündemin son maddesinde Akdağmadeni’nin köylerinde bulunan sağlık evleri ile sağlık ocakları ve ilçe merkezinde bulunan Aile Toplum Sağlığı merkezlerinin genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Raporla alakalı Komisyon Başkanı İbrahim Dıvrak şunları söyledi: “Akdağmadeni’nde bir adet ilçe sağlık müdürü, 4 doktor, 2 hemşire, 5 ebe ve 9 adet diğer personel olmak üzere toplam yirmi bir personel ile hizmetler yürütülmektedir.1 nolu aile sağlık merkezi, 2 nolu ASM, 3 nolu ASM, 4 nolu ve 5 nolu ASM sağlık merkezinin bulunduğu, ASM'lerde on üç adet doktor, 7 hemşire, 3 ebe (1 ebenin geçici görevde olduğu) ile hizmet verilmektedir. İlçeye bağlı Muşallimkalesi, Bahçecik, Umutlu, Üçkaraağaç, Kirsinkavağı, Belekçehan, Alicik, Pazarcık, Yukarıçulhalı, Dayılı, Olucak, Boğazköy ve Oluközü köylerinde sağlık evlerinin bulunduğu, Muşallimkalesi, Bahçecik, Umutlu sağlık evlerinde l'er Ebe personelinin olduğu, Üçkaraağaç köyü sağlık evinde bulunan ebenin geçici görevle merkezde çalıştırıldığı, Kirsinkavağı, Belekçehan, Alicik, Pazarcık, Yukarıçulhalı, Dayılı, Olucak, Boğazköy ve Oluközü köylerinde personel bulunmadığı, Boğazköy ve Oluközü köylerinde bulunan sağlık evlerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu, diğer sağlık evlerinin genel durumunun iyi olduğu komisyonumuzca tespit edildi.”

Muhabir: Alpaslan Demir