Ortadoğu'da ortalık kızışıyor! İsrail: "İran ile savaşımız an itibari ile başladı" Ortadoğu'da ortalık kızışıyor! İsrail: "İran ile savaşımız an itibari ile başladı"

PÜİS İl Başkanı M. İhsan Varol beraberinde Ahmet Erkoç, Osman Tarikçi, Osman Eroğlu ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’la kısa bir süre sohbet ettikten sonra çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

PÜİS’İN KURULUŞU VE ÇALIŞMA POLİTİKASI

PÜİS üyelerinin dayanışma ile müşterek ekonomik, sosyal ve kültürel yararlarını korumak, verimli çalışma imkânlarını sağlamak ve akaryakıt sektörünün mevzuatına uygun, en üst düzeyde temiz ticaret, dürüst rekabet ilkelerine uygun olarak çalışabilmesi için gerekli ortamı yaratmak amacıyla 17 Ekim 1967 yılında PÜİS - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası unvanı altında kuruldu.

PÜİS, ülkemizin en ücra köşeleri dahil olmak üzere bütün yurda yayılmış 9.000'den fazla kayıtlı akaryakıt bayisini çatısı altında toplayan PÜİS, 15 Bölgede 15 Bölge Başkanlığı (Ankara, Antalya, Batman, Erzurum, İskenderun, İstanbul, İzmit, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon, Trakya), 81 ilde İl Başkanlıkları ve 900'den fazla İlçe Başkanlıkları bulunan Türkiye’nin en büyük ve teşkilatlı tek Petrol İşverenler Sendikası.

Varol’dan Vali Özkan’a Ziyaret1

PÜİS’İN KAZANIMLARI VE ÇÖZÜMCÜL ÇALIŞMALARI

-Elektronik satışlarda bayilere yansıtılan tutarların dağıtıcılar tarafından ödenmesine katkı sağlayarak, bayilerin bu maliyetten kurtulmasını sağladı.

-PÜİS’in girişimleri sonucunda, dağıtıcı tarafından her ne ad veya yöntem (sadakat kar, indirim kar, çeşitli mobil uygulamalar vb.) ile yapılırsa yapılsın, indirimli satışlarda yapılan indirimler bayinin marjından değil, dağıtıcının marjından karşılanıyor.

-Bayilerden alınan otomasyon bedellerinin bayilerden alınmamasını sağlandı.

-Kilometre tahdidinin kaldırılmasına engel olundu.

-Entegre kar marjının en az yüzde 50’sinin bayilere verilmesi sağlandı.

-Entegre kar marjının sektörün ticaretini sürdürebilecek düzeye çıkarabilmek ve kar paylarının her yıl enflasyon oranında arttırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

-Bayilere yansıtılan finansal promosyon maliyetleri PÜİS’in çalışmaları sonucunda artık bayilerden alınamıyor.

-Kamu bankalarıyla anlaşma yapıp akaryakıt bayilerinin kredi kartı komisyonlarının düşürülmesine katkı sağlandı. TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisinde kredi kartı komisyonları konusunda -PÜİS’in mücadelesiyle dağıtım şirketlerinin de yanlarında olması sağlandı.

-Kendilerini ucuzcu diye tanımlayan, fatura ticareti yaparak Hazineyi soyan, yazarkasaları devre dışı bırakıp otomasyonu sıfırlayan, ülkemizdeki 11 bin bayiyi mağdur edenlerle kıyasıya bir mücadele başlatıldı.

-Sendikaya teslim ettiği belgelerle mağdur olduklarını görülen istasyonların tekrar açılmalarına ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlanıyor.

Bunun gibi birçok konuda çalışmalar ve kazanımlar aralıksız sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi