Altınkaynak okul ziyaretlerini sürdürüyor Altınkaynak okul ziyaretlerini sürdürüyor

3 Mayıs Türkçülük Günü Etkinlikleri kapsamında Türk Ocakları Gençlik Kolları teşkilatı gazetemizi ziyaret etti.

Gençlik Kolları teşkilatı Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’a Türk Bayrağı ve Atsız Ata'nın 3 Mayıs 1944 günü yazmış olduğu yazının gazete sayfasını hediye etti.

Gençlik Kolları teşkilatı yaptığı açıklamada, “3 Mayıs, Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebî ve ilmi sınırları pek de aşmayan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayısında birden bire hareket oluverdi. Ali Suaviler, Süleyman Paşa'lar, Mehmet Emin'ler, Ziya Gökalp'ler, Rıza Nur'lar yalnız duygu, düşünce, iş Türkçüsü iddiler, Hareket Türkçüsü olmamışlardır. Çırağan baskını Türkçü Ali Süavinin siyasi bir hareketiydi. Bunun Türkçülükle ilgisi yoktu. Sıhhiye vekili olduğu zaman gayrı Türkleri atarak yerine Türkleri yerleştiren Rıza Nur da fiili Türkçülük yapıyordu. Fakat bu da hareket değildi. Türkçülükte ilk hareketi, 3 Mayıs 1944 çarşamba günü, Ankara’daki birkaç bin meçhul Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük tarihinde onların hususi bir şe refi vardır. Bundan sonra 3 Mayıs Türklerin günüdür. Ona bir bayram diyemeyeceğiz, Çünkü yıllarca süren büyük ıstırabımız o gün başlamıştır. Ona bir matem demek de kaabil değildir. Çünkü bunca sıkıntıların arasında bize büyük bir imtihan vermek, yürekliyle yüreksizi er meydanında denemek, yahşı ile yamanı ayırmak fırsatını vermiştir. O güne kadar tehlikelerden gaafil bir çocuk topluluğu ile yürüyen Türkçülük. 3 Mayısta gafletten ayılmış, maskelerin arkasındaki iğrenç yüzleri görmüş, can düş manalarını tanımış, dost sandığı hainleri ayırt etmiş, hayalin yumuşak bulutlarından gerçeğin sert topraklarıma düşmüştür. Böyle sağlam bir sonuca varmak için çekilen bunca sıkıntılar boşa gitmiş sayılamaz. Bundan dolayı biz 3 Mayısı Türkçülerin günü deyip çıkıyoruz. Türkçülük, tek sandığı düşmanıma karşı 3 Mayıs hareketini yaparken onun çift olduğunu acı bir deneme ile öğrendi. Bu milli hareketin zaferinden korkan Türkçülük düşmanları, Türkçüler orta çağı andıran vahşetlerine hapse atılır ve aleyhlerinde türlü yayınlar yapılırken, onları tartışmaya çağırmak garabetini de gösterdiler. Tarih bunu bağışlamayacak ve Türkçülerin günü olan 3 Mayıs, bir gün Türklerin günü olunca onlar tarihin büyük mahkemesinde layık oldukları akibete uğrayacaklardır. Türkçüler! Toplu veya yalnız, her yerde 3 Mayısı analım. Analım ve Kür Şad'm hatırasını yüceltelim” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir