Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de on dört yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan bir ibadettir. Kur’an okuyan veya dinleyen bir kişi, bu ayetleri duyduğunda secde etmesi vaciptir.

Kur’an’da Tilavet Secdesine Dair Ayet

Kur’ân-ı Kerim'de tilavet secdesiyle ilgili olarak İnşikâk Suresi 21. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!”

Secde (5)

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Tilavet Secdesi Hakkındaki Sözü

Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Peygamber (s.a.v) Kur’ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: ‘Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emrolundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emrolundum ama isyan ettim; bana da ateş var!’” (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)

Secde (3)

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Namaz Dışında Tilavet Secdesi:

Secde ayetini okuyan kişi, hemen secde edebileceği gibi daha sonra da secde edebilir.

Eller kaldırılmadan doğrudan “Allahu ekber” diyerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” denir.

Yine “Allahu ekber” diyerek secdeden kalkılır. Secdeden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam vermek gerekmez.

Namazda Tilavet Secdesi:

Vedat Aşçı kimdir? Vedat Aşçı’nın serveti! Vedat Aşçı kimdir? Vedat Aşçı’nın serveti!

Namaz kılan kişinin, secde ayetini okuduktan sonra üç ayetten fazla okumayıp rükûya eğilecekse, rükûya giderken tilavet secdesine niyet eder. Bu rükû, tilavet secdesi yerine de geçer.

Üç ayetten fazla okuyacaksa, doğrudan secdeye gider ve secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kıraate devam eder.

Secde (4)

Tilavet Secdesi İçin Gereken Şartlar:

Taharetli olmak,

Kıbleye yönelmek,

Niyet etmek,

Avret yerlerinin örtülü olması,

İftitah tekbiri sünnettir.

Secde Ayetlerini Dinlerken Ne Yapılmalıdır?

Secde ayetlerini dinleyen kişi, hemen secde yapamıyorsa, “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” demesi müstehaptır ve daha sonra secdeyi yapar.

Secde (1)

Kur’an’daki Secde Ayetleri:

A’râf Suresi 206. ayet

Ra’d Suresi 15. ayet

Nahl Suresi 49. ayet

İsra Suresi 107. ayet

Meryem Suresi 58. ayet

Hac Suresi 18. ayet

Sâd Suresi 24. ayet

Furkan Suresi 60. ayet

Neml Suresi 25. ayet

Secde Suresi 15. ayet

Fussılet Suresi 37. ayet

Necm Suresi 62. ayet

İnşikâk Suresi 21. ayet

Alak Suresi 19. ayet

Bu bilgiler doğrultusunda, tilavet secdesi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve ibadetinizi doğru şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: Diyanet