Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan ÇKS'nin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Tapusu olanalar dikkat! 15 gün süre verildi artık o belge istenecek  (1)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE YÖNELİK YENİLİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini düzenleyen Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere imza attı. Yönetmelik, çiftçilerin kayıtlarının güncellenmesi, kontrollerin sağlanması ve ÇKS'nin etkili bir şekilde kullanılması için yeni usul ve esaslar getiriyor.

Tapusu olanalar dikkat! 15 gün süre verildi artık o belge istenecek  (5)

TAPUSU OLAN ÇİFTÇİLERDEN YENİ BELGE TALEBİ

Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte, çiftçilerden artık tapularını ibraz etmeleri istenecek. Yönetmelik kapsamında, çiftçilerin taahhütnameye konu arazileri, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek.

HİSSEDAR VEYA MİRASÇI İTİRAZ DURUMU

Mirasçılar veya hissedarlar, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içinde itiraz etmeleri durumunda, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için kayıtlar sonlandırılacak. Ayrıca, verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere yapılan itirazlar, ilgili üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar geçerli olacak.

Tapusu olanalar dikkat! 15 gün süre verildi artık o belge istenecek  (6)

ARAZİLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI VE İTİRAZ SÜRECİ

Çiftçilerin taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları, üretim yılının mart ayında il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 15 gün süreyle askıya çıkarılacak. Bu süre içinde hissedar veya mirasçılar haricinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Genel başkandan Yozgat Valisine ziyaret Genel başkandan Yozgat Valisine ziyaret

Tapusu olanalar dikkat! 15 gün süre verildi artık o belge istenecek  (4)

MİRASÇILIK BELGESİ VE İTİRAZ DURUMU

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, miras hakkının tescili için mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına işlem yapılmamış araziler, intikali yapılmamış araziler olarak kabul edilecek. İntikali yapılmamış arazilere yapılan başvurularda, mirasçılar tarafından itiraz durumunda mirasçılık belgesi talep edilecek.

Tapusu olanalar dikkat! 15 gün süre verildi artık o belge istenecek  (3)

HİSSEDAR OLMAYAN ÇİFTÇİLERE İTİRAZ SÜRECİ

Başvuru yapılan arazide kendine ait hissesi olmayan çiftçilerden, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek. Verasetten iştirak olup hisse oranları belirsiz olan arazilerde ise tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek.

Kaynak: Haber Merkezi