Böyükata, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, gerçekleştirildiği liselerde öğrencilerin ilgisini işlenen konulara çekiyor ve bu konularda meraklarını artırdığını söyledi.

Etkinlikler çerçevesinde temel fen bilimleriyle ilgili ve bilim iletişimi içerikli sunumu için Yozgat Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Atom ve Molekül Topaklarının Yapı ve Enerji Analizleri” başlığı altında gençlerin Fizik ve Kimya derslerinde gördükleri konularla da ilişki kurarak bilgi edinmelerini sağlayan bir konuşma yaptı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde toplantılarla geleceğe yönelik ilk adımlar atıldı! Yozgat Şehir Hastanesi'nde toplantılarla geleceğe yönelik ilk adımlar atıldı!

Söyleşiler gençlerin ilgisini çekiyor (2)

Atomun yapısı, moleküllerin oluşumu, atom topakları, moleküler yapılar, atomlar arası bağ türleri ve ilişkili temel tanımları karşılıklı ve etkileşimli bir yolla ele aldığı sunumda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerle birlikte “Aynı sayıda atom içeren farklı moleküller niçin farklı yapıdadır? Aynı tip atomların oluşturduğu farklı yapılar niçin farklı özelliklere sahip oluyorlar? İnsanda bir molekül müdür?” şeklindeki sorular üretip çok yönlü tartışma açtı ve bu sorulara cevaplar aradı.

Söyleşiler gençlerin ilgisini çekiyor (3)

Cisimlerin renklerinin ayırt edilmesi ve gözün görme olayından da söz açtığı konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, milattan önceki zamanlarda “göz ışık yaydığı için” görme sağlandığının, “nesneler ışık yaydığı için” görülebildiğinin ve “içinde bulunulan ortam sayesinde” görme olayının mümkün olduğunun düşünüldüğü üç anlayış ve inanışın var olduğundan da bahsederek öğrencilerin dikkatlerini konu üzerinde topladı. Devamında ise ışığın mahiyetinin anlaşılmasıyla ve zamanla elektromanyetik dalganın madde ile etkileşimi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yeni bilimsel bilgiler üretilip çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini ve modern fiziğin, Kuantum fiziğinin doğduğu büyük dönüşümlere şahit olunduğunu anlattı. Görme olayı artık günümüzde çok açık biçimde aydınlanmış, spektroskopinin gelişimi ile gözle görülemeyen boyutlarda yoğun maddenin içine dair bilgiler elde edilmiş olduğunu anlattı.

Söyleşiler gençlerin ilgisini çekiyor (4)

Geniş içerikli bir konuyu kolay anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştığı gözlenen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kendi araştırma konularından da bahis açarak atom topakları ve moleküler sistemlerin yapısal özellikleri ile enerji analizlerinde nelere odaklanıldığı konusunda bilgiler paylaşıp konuyu derinleştirdi. Öğrencilerin keyifle izlediği söyleşide deneysel çalışmalar ve teorik çalışmaların yanı sıra hesaplamalı araştırmaların da literatüre ne denli önemli bilgiler kazandırdığını vurguladı. Toplantıda öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.

Okulun 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Okul Müdürü İdris Çetin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Zeynep Esra Uyar ve Biray Aydoğmuş Ece ile öğretmenler de hazır bulundular.

Söyleşi sonrası Okul Müdürü İdris Çetin, gerçekleştirilen programın kendileri ve öğrencileri açışından önemine değinerek, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri ile öğrencilerin ufuklarının açıldığını ve programdan duydukları mutluluğu ifade edip Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal imzalı teşekkür belgesi takdim etti ve bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür etti. (Yasin Nazım Kayhan)

Kaynak: İleri Gazetesi