Gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunan, gençler arasında gönüllülüğü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan Sorgun Gençlik Derneği 10’uncu yaşını kutluyor.

SORGED 10 yaşında1

Mesai saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan’dan açıkladı! Mesai saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan’dan açıkladı!

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz yaptığı açıklamada, “Dijital çağda gençlerin iş sahibi olabilmeleri için 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmaya, sorunları yaratıcı biçimde çözümleme, takımlar halinde çalışabilme, iletişim kurabilme, motivasyon, dil becerileri, girişimcilik gibi birçok alanda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla da çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

sorged 10 yaşında (1)
SORGED olarak toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalıştıklarını belirten Uğuz, “Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız. Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz” dedi.
Başkan Uğuz , “SORGED, bugüne kadar ulusal ve uluslararası 100 üzerinde proje yürütmüştür. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde birçok kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Kurulduğu günden bu yana 500'den fazla genci Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarıyla ücretsiz yurt dışına göndermiştir. SORGED, AB ülkelerinden 400'den fazla öğretmeni, akademisyeni, çeşitli meslek sahipleri AB vatandaşlarını ve gençleri Yozgat’a getirerek Yozgat’ın AB’ye giriş adaptasyonunun kolaylaştırılmasına katkı sağlamıştır. SORGED Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında akredite edilerek Kalite Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Her yıl gücüne güç katan SORGED, her yıl yaklaşık 2 bin gence ulaşarak çeşitli eğitimler, kurslar ve etkinlikler düzenlemektedir” ifadelerini kullandı.

sorged 10 yaşında (2)

SORGUN GENÇLİK DERNEĞİ HAKKINDA? 

Yozgat Valiliği, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün 13 Ocak 2015 tarihli ve 77629132-470-227 sayılı yazısıyla 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre incelenerek, Kanuna uygunluğu tespit edilerek (66.013.030) kütük numarası ile Gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanların da çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmak, gençlerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi ve beceri gibi konular da yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Gençlerin bir toplum için en önemli bireyler olduğunun farkına varan ve farklı yetenekleri olan gençleri bir araya getirerek büyük bir sinerji yakalamayı hedefleyen derneğimiz, gençlerin toplum içerisinde hak ettiği yeri alması ve toplumun gençlerden daha fazla istifade etmesini sağlamak amacıyla 2014 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ‘Sorgun Gençlik Derneği’ (SORGED) ismi ile kurulmuştur. Derneğimiz, henüz tüzel kişiliğini kazanmadan evvel, birkaç gencin büyük bir amaçla başlattığı bir hareketin devamı niteliğinde olup çok kısa süre içerisinde birçok gence ulaşabilmeyi başarmıştır. Bugün bünyesinde farklı yaş gruplarından birçok genci barındıran ve her biri yüce bir amaç için çalışan gönüllüleri ile giderek büyük bir değer haline gelen derneğimiz, etki alanını git gide genişletmekte ve aktif olarak yer aldığı proje sayısını artırmaya çalışmaktadır.

Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır.

Dünyadaki toplumların birçoğunda ve maalesef ülkemizde de gençler, bazı alanlarda hak ettiği değeri görmemekte ve sahip oldukları potansiyelin farkına varamamaktadır. Bu eksikliğinde de farkına varan ve düzenlediği birçok organizasyon ile gençlerin istediklerinde her şeyi başarabilecek azime, yeteneğe ve bilgiye sahip olduklarını göstermeye çalışan derneğimiz, onların sadece ülkemiz için değil tüm dünya için çok önemli olduklarını anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından,  yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz.

SORGED olarak toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye'nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız.

SORGED’in hedef kitlesi ve hedef alanı sadece Sorgun'da yaşayan gençler değildir. Kültürel değerlerine ve geleneklerine bağlı bir gençlik yetiştirerek bu gençlerin küresel dünya oluşturulmasına en fazla katkıyı sağlaması için elimizden geleni yapmaktayız. Böylelikle, yeni dünya düzeninde, gençlerimiz ile beraber Türkiye'nin eğitim, kültür, sanat, tarih, çevre ve daha birçok konuda daha fazla söz sahibi olması için çalışmaktayız.

Toplumumuzda gençlerin daha fazla değer görmesi ve yaptıkları çalışmaların daha fazla takdir edilmesini sağlamayı da kendisine misyon edinmiş olan SORGED, bu konuda da çok ciddi farkındalık çalışmaları yürütmektedir. İnsanların gençlere hem maddi hem manevi olarak destek göstermesini sağlamak ve bu destekleri toplum geneline yayıp sürdürülebilir bir hale getirmek için de yine birçok etkinliğin altına imza atmaktayız. Gençlerin çevresinden gördüğü destek ile toplum içerisinde daha fazla ön plana çıkmasını ve böylelikle kendilerini sürekli geliştirmesini, dünyadaki yeni teknolojileri ve trendleri takip etmesini sağlamak da yine derneğimizin amaçları ve çalışma konuları arasında yer almaktadır.

Kaynak: Alpaslan Demir