Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, Türkiye'nin silahlı kuvvetleri ve sivil unsurlarının savaş ve seferberlik durumlarına yönelik hazırlık ve uygulama esaslarını düzenleyen yönetmeliktir. 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılarak, yerine bu yeni yönetmelik getirilmiştir.

Seferberlik (5)

Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, yeni yönetmelik şu temel değişiklikleri ve düzenlemeleri içermektedir:

Seferberlik (1)

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün Kaldırılması:

1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 19. maddesi ile, 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57. maddesi gereğince; 24 Mayıs 1990 tarihli 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılmıştır.

Yerine, daha güncel ve kapsamlı düzenlemeler içeren 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yürürlüğe konulmuştur.

Yeni Yönetmeliğin İçeriği:

Uygulama Esasları ve Hazırlıklar: Seferberlik ve savaş hali durumlarına ilişkin hazırlık ve teşkilatlanma esasları detaylandırılmıştır.

Görev ve Sorumluluklar: Kamu idareleri personeli ile gerçek ve tüzel kişilere verilecek görev ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Duyuru İşlemleri: Seferberlik ve savaş halinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemleri netleştirilmiştir.,Seferberlik (6)

Seferberlik İlanı:

Tanım: Seferberlik, bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazırlamak, ülkenin ekonomisini ve yönetimini savaş gereksinimlerine uygun hale getirmek için alınan tüm önlemleri kapsar.

İlan Koşulları: Savaş ihtimalinin kaçınılmaz olduğu durumlarda veya iç karışıklıkların normal şartlarla giderilemediği hallerde seferberlik ilan edilir.

Kapsam: Seferberlik, ülke genelinde veya belirli bölgelerde kısmi olarak ilan edilebilir.

Seferberlik (3)

Mert Müldür kimdir? Mert Müldür nereli? Mert Müldür kaç yaşında? Mert Müldür kimdir? Mert Müldür nereli? Mert Müldür kaç yaşında?

Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Yenilikler:

Cumhurbaşkanı Yetkisi: Savaşı gerektirecek durumlar, ayaklanma veya ülkenin bölünmezliğini tehdit eden eylemler söz konusu olduğunda, Cumhurbaşkanı genel veya kısmı seferberlik ilan edebilir. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün TBMM onayına sunulur.

Eski Yönetmeliklerin Kaldırılması: 1980 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri lojistik seferber olma hazırlıkları yönetmeliği, 1991 tarihli personel seferberliği yönetmeliği ve 2010 tarihli yedek personel erteleme yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklikler, Türkiye'nin seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını daha etkin ve güncel bir şekilde düzenlemeyi amaçlamaktadır. Yeni yönetmelikle birlikte, eski mevzuata yapılan atıflar artık bu yönetmeliğe yapılmış sayılacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi