Toplantıda, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmesi, liyakatsiz idarecilerin yetkili sendika lehine çalışanlara yaptığı baskı ve sendikalara getirilen yüzde 2 kısıtlamasının etkileri ve çözüm yolları ile 2024 maaş zammı konularında görüş alışverişinde bulunularak, bu konularda üyelerin mağduriyetine çözüm önerileri görüşüldü.

Mağduriyete son verilsin (1)

YÜZDE 2 NEDENİYLE DİĞER SENDİKA ÜYELERİ MAĞDUR

Bir hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin en az yüzde 2'sinin o sendikaya üye olması şartı ile 400 bin memurun mağdur edildiği belirtilen toplantıda, yüzde 2 kısıtlamasının, Anayasa’ya, Kanunlara ve uluslararası normlara aykırı olduğu, aynı iş yerinde aynı işi yapanlar arasında eşitsizliğe ve hak kaybına neden olduğu; kamu görevlileri arasında çalışma barışını bozduğu, ayrımcılığa neden olduğu, sendikal özgürlüğe müdahale olduğu, sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle kamu görevlilerinin cezalandırılamayacağı ifade edilen toplantıda yüzde 2 sendika kısıtlamasının halen Anayasa Mahkemesi’nde esastan görüşülmeyi beklediği, bunun bir an önce sonuçlanmasının mağduriyeti önleyeceği  gibi demokrasimiz açısından da önemli olduğunun altı çizildi.

Mağduriyete son verilsin (2)

MEMURLARA BASKI VE MOBBİNG YAPILIYOR

Özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı tesislerde yetkili sendika ve siyasi referanslarla sözleşme imzalayan liyakatsiz yöneticilerin yetkili sendika temsilcileri gibi davrandığını; mevzuattan bihaber, hoşgörü, merhamet ve dayanışma kültüründen yoksun, çağdaş işletmecilik anlayışından uzak  kişilerin baskıları ve uyguladıkları mobbing nedeniyle çalışma barışının bozulduğunu, yetkili sendika üyesi olmayan çalışanlara disiplin cezası verilebilmesi için adeta kusur arandığının altı çizilerek, sağlık hizmeti sunumunda kalitenin artırılması, çalışanların moral ve motivasyonlarının dikkate alınarak memnuniyetlerinin sağlanması ve sözleşmeli idarecilik uygulamasına son verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca kurumlarda mobbing ile mücadele için etik kurullar oluşturulmasının önemine değinildi.

MEMUR, 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE KAYBETTİ!

2012 yılından bugüne kadar Kamu Hakem Heyeti tarafından sonuçlandırılan görüşmelerin tamamında zam teklifinin neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edildiği belirtilen toplantıda, yetkili sendikanın, sağlık çalışanlarının haklarını korumada etkisiz kaldığına dikkat çekilerek, siyasi sendikacılığın pazarlık sürecinde hükümet üzerinde baskı oluşturamadığının bir kez daha görüldüğü belirtildi.

anadolu sağlık sen (2)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MUTSUZ

Genel Başkandan çağrı: Kadın çalışanların özlük hakları genişletilmeli! Genel Başkandan çağrı: Kadın çalışanların özlük hakları genişletilmeli!

Emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırı üstünde tek kalem maaş talep eden sağlık çalışanlarının beklentilerinin gerçekleşmediğine dikkat çekilerek, yüksek enflasyon karşısında memurun gelirinin ve buna bağlı olarak da satın alma gücünün düştüğüne vurgu yapılarak, refah payı, kira yardımı, büyükşehir tazminatı, vergi diliminin yükseltilmesi, vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi, 3600 ek gösterge, Bayram ikramiyesi, enflasyon farkının aylık verilmesi gibi maaşlarda reel artış sağlayacak düzenleme yapılmamasının hayal kırıklığına neden olduğu ifade edilerek, memurun maddi kayıplarının telafi edilmesi gerektiği belirtildi. 24 saat esasına göre hizmet veren sağlık tesislerinde çalışanların mutsuz olduğuna dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığının, sağlık çalışanlarının memnuniyetini artırmayı hedefleyen çalışmalar yapması gerektiği belirtildi.

Afyonkarahisar’da 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 günlük Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısının güncel konuları kapsadığı ve toplantının oldukça verimli geçtiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi