Yargıtay, milyonlarca öğretmeni ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Bu karar, borçlu olan öğretmenlerin ek ders ücretlerine yapılan hacizleri düzenliyor. Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, 1 milyon 201 bin öğretmeni yakından ilgilendiren kararında, "Ek ders ücretinin ancak dörtte biri haczedilebilir" hükmüne yer verdi.

Mart ayında Yozgat'ta 3 tane! Ücretlerine zam Mart ayında Yozgat'ta 3 tane! Ücretlerine zam

ek ders ücretinde yargıtay kararı (1)

İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgilere göre, borçlu öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığı maaşının dörtte biri ile ek ders ücretinin tamamına konulan haczin kaldırılması talebinde bulundu. İlk Derece Mahkemesi, borçlunun talebini kabul ederek ek ders ücretinin tamamına konulan haczin kaldırılmasına karar verdi. Ancak, Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı kısmen kabul ederek maaşın dörtte biri oranında haczi uygun buldu.

ek ders ücretinde yargıtay kararı (2)

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, ek ders ücretlerinin tamamının haczedilebileceği yönündeki Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu. Daire, İİK'nun 83. maddesinde kısmen haczi öngören hükümler bulunsa da, ek ders ücretinin maaştan sayılmasına dair spesifik bir hüküm olmadığını vurgulayarak bu ücretin tamamının haczedilebileceğine hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi