"Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği", 9 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yozgat dahil 81 ilde resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi" ise 11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönerge ile yazılı ve uygulamalı sınavlar ve bu sınavların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Söz konusu yönergede konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacak ortak yazılı sınavlar kapsamında milli eğitim müdürlüklerinin sorumlulukları belirlendi. Ortak yazılı sınavlarda soruların nasıl olacağı, sınavların nasıl uygulanacağı ve değerlendirileceği açıklandı.
Türkçe ve yabancı dil dersi sınavlarında dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerisi ölçülecek
Yönergeye göre iki aşamada gerçekleştirilecek olan Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları yazılı sınavın yüzde 50'si, dinleme sınavının yüzde 25'i ve konuşma sınavının yüzde 25'i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın yüzde 70'i, dinleme sınavının yüzde 15'i ve konuşma sınavının yüzde 15'i alınarak hesaplanacak. Böylelikle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek.

Gençlerin her daim yanında: Çalışmalarına ara vermiyor Gençlerin her daim yanında: Çalışmalarına ara vermiyor

Sınav yönergesi yayımlandı
DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK
İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak. Ayrıca ilkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya konacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ile velisine geri bildirim verilecek.

Sınav yönergesi yayımlandı 2
Öte yandan, ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Kaynak: İHA