Türkiye Kamboçya görüşmelerine Yozgat milletvekili katıldı! Türkiye Kamboçya görüşmelerine Yozgat milletvekili katıldı!

BES, evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında biriken tutarın yüzde 50'sini alma imkanı sunan kısmi ödeme uygulamasında başvuru şartları belirlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek kısmi ödeme uygulamasının başvuru esaslarını içeren genelgeyi yayımladı.

Para Bes (1)

Bu uygulama ile katılımcılar, evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında biriken tutarın yüzde 50'sine kadar olan kısmını sistemden çıkmadan çekebilecekler. Katılımcılar, bu haklarını kullanabilmek için sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine SEDDK'nın belirlediği durumlar kapsamında başvurabilecekler. Emeklilik şirketleri, katılımcıların başvurularını Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sağladığı altyapı ile kontrol edecekler.

Başvuru yapabilmek için belirlenen durumlarda daha önce kısmi ödeme alınmamış olması gerekmektedir. Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan kişilere sadece bir başvuru hakkı verilirken, doğal afet durumu hariç daha önce kısmi ödeme alanların, önceki kısmi ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir. İlk defa kısmi ödeme başvurusunda bulunan katılımcılarda ise en az 5 yıl sistemde olma durumuna bakılacak.

Para Bes (2)

SEDDK, süre şartının yanı sıra katkı payı ödemeleri için de bazı kriterler belirledi. Doğal afet durumu hariç daha önce kısmi ödeme alanların veya ilk kez bu hakkı kullanacak katılımcıların sözleşme yürürlük tarihinden son başvuru tarihine kadar aylık asgari ücretin en az beş katı kadar katkı payı ödemiş olması gerekecek.

Bireysel emeklilik sözleşmesinde rehin, haciz veya alacağın devri sözleşmesine konu olmadığı tespit edilecektir. Kısmi ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucu, talep formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde katılımcıya bildirilecek.

Katılımcılar, istenilen belgelerle birlikte başvuru yapabilecekleri gibi, başvuru tarihinden 2 ay öncesine kadar evlendiğini veya konut aldığını gösteren belgelerle de başvurabilecekler. Başvurusu kabul edilen katılımcılar, ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar ilgili belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü olacaklar.

Konut alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulacak. Evlilik durumu için e-Devlet sistemi ile üretilen ve üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet durumu için doğal afetin gerçekleşmesine müteakip SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilecek.

Kısmi ödemeye ilişkin işlem ve hesaplamalar, başvuru tarihinde katılımcının hesabında bulunan fon pay adedi üzerinden yapılacaktır. Başvuru tarihinde bekleyen fon alım talimatları, henüz katılımcının hesabına intikal etmemiş katkı payı ve devlet katkısı tutarları dikkate alınmayacak.

Para Bess

Hesabında birden fazla çeşit fon payı bulunan katılımcının, her fon çeşidinden, kısmi ödeme tutarının toplam birikimine oranı kadar oranda fon payı satım talimatı verilecek. Fon satım talimatı verilecek hesapta, işlemi devam eden fon dağılım değişikliği veya kesintilere ilişkin süreçler varsa önce bu işlemlerin tamamlanması beklenilecek. Katılımcılar, belge ibrazını başvuru sonrasında yapması durumunda azami iki ay olmak üzere kısmi ödeme süreci sonlanana kadar fon dağılım değişikliği yapamayacaklar.

Kısmi ödeme tutarları, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde katılımcı hesabına ödenecektir. Belgelerin başvurudan sonra ibraz edilmesi durumunda, devlet katkısı en geç fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş günü ödemesi tamamlanacak.

Kısmi ödeme tutarı yüzde 50'ye kadar belirlenebilecek. Konut alımı ve evlilik durumlarında başvuru yapılırken, kısmi ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmi ödeme hakkı kullanılmış sayılacak ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından indirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi