Emekliler o taşınmazın vergisinden muaf tutulacak. Emlak vergisi kanunen tüm gayrimenkulleri kapsarken, Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüm taşınmaz mallar, emlak vergisi dâhilinde yer almaktadır.

Yozgat’ta Onlar Vergiden Muaf! (2)

Türkiye genelindeki taşınmaz malların emlak vergisi kapsamında olduğu bilinirken, emekliler için önemli bir düzenleme yapıldı. Emlak vergisi yasalarına göre, geliri olmayan tek ev sahipleri vergiden muaf tutulacaklar.

Emlak vergisi yasalarına göre; kanunen geliri olmayan tek ev sahipleri, emlak vergisinden muaf tutularak vergi alınmıyor.

Yozgat’ta Onlar Vergiden Muaf! (3)

Emlak vergisinden muaf olan emlakların 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahipleri arasında şu kişiler yer alıyor;

Para ödenmeyecek diye Yozgat'ı telaş sardı: Cevap gecikmedi! Para ödenmeyecek diye Yozgat'ı telaş sardı: Cevap gecikmedi!

Bu şartları sağlayanlar arasında emekliler, bir tek meskene sahip olanlar, intifa hakkı sahipleri, ev hanımları, şehit yakınları, dul ve yetimler ile gaziler yer alıyor.

Yozgat’ta Onlar Vergiden Muaf! (1)

Öte yandan bahsedilen kişiler arasında tek meskeni olan ve bir de yazlığı olan emlak vergisinden muaf kişiler, bu haktan faydalanamamaktadır.

Ancak, tek meskeni olan ve bir de yazlığı bulunanlar bu muafiyetten yararlanamıyorlar. İkinci bir ev ya da yazlık sahibi olanlar, her iki konut için de emlak vergisi ödemek zorunda kalıyorlar. Ancak, sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için emeklilere vergi muafiyeti sağlanıyor.

Bu düzenlemeyle, emeklilerin emlak vergisi yükünden kısmen de olsa kurtulması hedeflenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi