Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, basın çalışanlarının borç para talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde; Gümüşhane’de yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni ve Baskı Esasları Şartlarını, Kayseri’de yayımlanan bir gazetenin Dağıtım Esasları ve Komisyon Oranı Şartlarını ihlal etmeleri, Çanakkale’de yayımlanan bir gazetenin ise Sevk Edilen İlanı Hatalı Yayımlaması sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Gümüşhane’deki gazeteye 2 gün, Kayseri’deki gazeteye 3 gün, Çanakkale’deki gazeteye de 7 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Toplantı kararları açıklandı

BORÇ PARA VE YARDIMLAR

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca, basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Yozgat yeni döneme adım atıyor! Yozgat yeni döneme adım atıyor!

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 40 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 40 basın mensubunun her birine 6 bin lira faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 240 bin lira borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi