Karacaoğlan kimdir sorusu hep merak edilen bir sorudur. Şiirleri ile ünlü olan bu şahsiyet pek çok eser vermiştir. Hayatı ve eserleri ile de hep merak konusu olmuştur. Hakkında pek çok rivayet vardır. Bu rivayetlerin doğrulu hep merak edilmiştir. Karacaoğlan'ı merak edenler genelde şu soruları araştırmışlardır; “Karacaoğlan kimdir, nereli, şiirleri, eserleri, kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı?”

Karacaoğlan kimdir, şiirleri, eserleri nelerdir diye merak edenler için şöyle diyebiliriz; Karacaoğlan ünlü bir saz şairidir. Şiirlerini ve eserlerini ise yazımızda sizler için derledik. Bunun dışında 'Karacaoğlan nereli, kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı' gibi sorular da merak edilmektedir. Bu sorular hakkında pek çok rivayet vardır. Bu bilgilere yazımızda kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Karacaoğlan (2)

Tatar Ramazan kimdir? Tatar Ramazan kimdir?

KARACAOĞLAN KİMDİR?

Kesin olmamakla birlikte, Karacaoğlan'ın 1606 ya da 1636 yıllarında doğduğu düşünülmektedir. Doğum yeri hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, Çukurova ve Toroslar bölgesinde Türkmen aşiretleriyle yaşadığı anlaşılmaktadır. Akşehirli Hoca Hamdi Efendi'nin seyahat anılarına göre Karacaoğlan, yetim büyümüş ve babası gibi ömür boyu askere alınma korkusu yaşamıştır. Çukurova'da derebeyi olan Kozanoğulları ile arası açıldıktan sonra genç yaşta gurbete çıkmış ve iki kız kardeşini de yanında götürerek Bursa ve İstanbul'a gitmiştir.

Karacaoğlan, 17. yüzyılda yaşamış halk edebiyatı şairlerinden biridir. Şiirlerinde coşkulu bir dil kullanan ozan, özellikle koşma ve güzelleme türündeki şiirleriyle büyük ün kazanmıştır.

Uzun bir hayat süren Karacaoğlan, gerisinde bine yakın şiir bırakmıştır.

Karacaoğlan'ın hayatı hakkında detaylı bilgi mevcut değildir. Birçok kaynağa göre 17. yüzyılın başında Çukurova'da doğan Karacaoğlan'ın mezarının da nerede olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Karacaoğlan (3)

Ozan, en fazla güzelleme, koşma, semai ve varsağı türündeki şiirler kaleme almıştır. Çok fazla seyahat eden Karacaoğlan, güzelleme türündeki eserlerinde, gittiği yerlerin güzelliklerini anlatmıştır. Şiirlerinde hem ilahi aşka hem de dünyevi aşka yer veren şair, pastoral şiirlerinde de Toroslar'ın güzelliğini övmüştür.

Karacaoğlan'ın şiirlerinde en fazla kullandığı imgelerin başında kuş ve çiçek motifi yer alıyor. Kuş imgesi, bu dünyadan göçüp gitmeyi ve ahiret hayatını, gül ve menekşeler ise sevgiliyi simgeler. Ozanın sevgilisini övdüğü güzellemelerinde ise nar, kiraz ve elma gibi meyve motifleri yer alır.

Karacaoğlan (2)-1

Karacaoğlan'ın şiirlerinde en fazla kullandığı söz sanatlarının başında teşbih (kişileştirme) ve intak (konuşturma) gelir. Ozan, bazı şiirlerinde dağlara, yellere ve ovalara insani özellikler atfetmiş, bazılarında ise onları intak sanatıyla konuşturmuştur. Şairin kullandığı diğer söz sanatları arasında istiare, telmih, teşbih ve hüsnütahlil yer alır.

Kaynak: Haber Merkezi