İl Müdürü Möhür, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler; her yıl bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadır” dedi.

Möhür işletmeleri uyardı2

Yozgat merkezde olacak! Yozgat merkezde olacak!

Möhür yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sanayi Siciline kayıtlı işletmeler 2023 yılına ait yıllık işletme cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu tebliğin 11’inci maddesi uyarınca, 30 Nisan 2024 tarihi saat 24.00’e kadar yıllık işletme cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi https://sanayisicil.sanayi.gov.tr  adresi üzerinden (e-devlet ile giriş yaparak) elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Yıllık İşletme Cetvelleri zorunlu hallerde taahhütlü posta, kargo ve elden İl Müdürlüğüne iletmek suretiyle de verebilmektedir. Zamanında ve doğru girişlerin sağlanması için son günlere bırakılmaması önem arz etmektedir. Sistem 7 gün 24 saat açık olduğundan dolayı mesai saatleri dışında ve hafta sonları da girişler yapılabilmektedir. Yıllık İşletme Cetveli girişine başlanıldığı halde “İl Müdürlüğüne Gönder”  butonuna basılmayarak gönderme işlemi tamamlanmayan cetveller Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gönderilmemiş sayılacaktır. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ve Sanayi Sicil İşlemleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi için İl Müdürlüğümüze ait 444 61 00’dan (26606 ve 26614 ) no.lu telefonlardan sanayi sicil birimi ile iletişime geçilebilmektedir. 2023 yılı için 30 Nisan 2024 tarihi saat 24.00’e kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalara 8 bin 322 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin mağdur olmaması ve ülkemiz kalkınmasına yön veren sanayi sicilinin sağlıklı verilerle işleyebilmesi için Kanun maddeleri hakkında bilgi sahibi olunması ve ilgililerin/yetkililerin bu doğrultuda işlemleri yürütmesi önem arz etmektedir.”

Kaynak: Zekiye Doğan