Hz. Hızır (A.S), Hz. Musa'nın zamanında yaşamış ve "Hadır" olarak da bilinen bir şahsiyettir. Arapça kökenli bir isim olan Hızır, yeşilliği bol yer anlamına gelir ve kendisine ilahi bilgi ve hikmet öğretilmiş bir kişi olarak tanınır. İslamî kaynaklarda soyu hakkında detaylı bilgi verilirken, Hz. İlyas ile karıştırılmamalıdır.

Doğmadan Ölen Peygamber Kim (4)

Kur'an-ı Kerim'de adı geçmese de, hadislerde Hz. Hızır'a sıkça atıfta bulunulmuştur. Kimi alimlere göre melek, kimilerine göre ise veli veya nebi olarak adlandırılan Hz. Hızır hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Tasavvuf literatüründe de sıkça anılan Hz. Hızır, kainattaki en bilgili kişi olarak nitelendirilir.

Doğmadan Ölen Peygamber Kim (3)

Hüseyin Öresin kimdir? Hüseyin Öresin kimdir?

Hz. Hızır'ın görevi ise insanlara yardım etmek ve zor durumlarında onlara destek olmaktır. Mitolojik karakterlere bürünen Hz. Hızır, inananların sıkıntılarını Allah'ın izniyle giderir. Bazı rivayetlere göre ise kıyamete yakın Deccal'e karşı savaşacak olan bir kahramandır.

Doğmadan Ölen Peygamber Kim (2)

Hz. Musa ile yaşadığı kıssalar da Hz. Hızır'ın önemli öykülerindendir. Bir gemide geçen bir olayda Hz. Hızır, Hz. Musa'ya ilmi hakkında bir örnek verir. Bu örnek, Hz. Hızır'ın ilminin denizden asla eksilmeyeceğini anlatır ve Hz. Musa'nın sabrını sınar.

Hz. Hızır (A.S) ve yaşamı hakkında araştırmalar devam etse de, onun önemi ve etkisi İslam dünyasında derin bir iz bırakmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi