Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarında periyodik muayene süresi dolan ve bu muayeneleri yaptırmayan kişilere yönelik cezaları içeren yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarıyla ilgili yapılan periyodik muayenelerde değişiklik yapılarak, 23 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte belirtildiği üzere, tip onayı olmayan veya tip onayını etkileyecek değişikliklerin tespiti durumunda sayaç muayenesine devam edilemeyeceği bildirilmişti.

Herkesi Ilgilendiriyor Yozgat'ta Her Evde Var! Tarih Değişti (1)

Ayrıca, sayacın kayıtlı olduğu kişilerin, muayene eksikliği durumunda saçlarını yerinden sökerek servislere başvurarak zorunlu bakımlarını gerçekleştirmeleri gerektiği vurgulandı. Periyodik muayene listelerine eklenmeyen sayaçlar için kullanıcılara ceza uygulanacağı da kesinleşmişti.

İmzalar atıldı: En güzeli ve ihtişamlısı Yozgat’ta! 123 yıllık tarihe restorasyon İmzalar atıldı: En güzeli ve ihtişamlısı Yozgat’ta! 123 yıllık tarihe restorasyon

Herkesi Ilgilendiriyor Yozgat'ta Her Evde Var! Tarih Değişti (4)

SU SAYAÇLARI LİSTE BİLDİRİM SÜRESİ UZATILDI

6 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yapılan yönetmelik değişikliği ile su sayaçlarını ilgilendiren bölümde liste bildirim süresi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Ancak, doğal gaz ve elektrik sayaçları için liste bildirim şartı aynı şekilde devam etmektedir.

Herkesi Ilgilendiriyor Yozgat'ta Her Evde Var! Tarih Değişti (2)

SON TARİH ŞUBAT SONU

Doğal gaz sayaçları için ise 23 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de belirtilen 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülmüş veya en son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz sayaçları için liste bildirim süresi 2024 yılının Şubat ayının son günü olarak belirlenmişti.

Listeyi belirtilen sürede ilgili il müdürlüğüne iletmeyen veya eksik/hatalı bildiren kullanıcılara 1705 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanacağı açıkça ifade edilmiştir.

2025 yıl sonuna kadar tüketicilere, geçerli muayenesi olan bir sayaç taktırmaları da zorunlu kılınmıştır; aksi takdirde, sayaç kullanıcısına damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Kanun'da belirtilen idari işlemler uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi