Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarının iş ve işyeri sorunlarının, özlük ve mali haklarının çözülememesi, şiddet ve diğer sorunların moral ve motivasyonu bozması nedeniyle huzursuz, mutsuz ve isteksiz çalışan sağlık ordusunun endişelerinin giderilmesi ve geleceğine güvenle bakabilmesinin sağlanması gerektiğini belirten Necip Taşkın, “Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanların sorunlarının çözüme kavuşturulması beklenmektedir. Verilen sözlerin tutulmasını, ücret dengesizliğinin giderilmesini, yıpranma payının adil bir şeklide yeniden düzenlenmesini, branşlaşmanın önünün açılmasını, yataklı tedavi kurumları ve Aile Sağlığı Merkezlerinin sorunların giderilmesini beklemekteyiz” dedi.

Sağlıkk Ç

Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğdeliler yaşadı: Destek limitleri belirlendi! Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Niğdeliler yaşadı: Destek limitleri belirlendi!

Necip Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Verilen hizmete göre sağlık çalışanları emeğinin karşılığını almalıdır. Gece gündüz yoğun ve yorucu bir şekilde çalışarak yıpranan sağlık çalışanlarına yoksulluk sınırı üstünde tek kalem maaş verilmelidir. Zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarının teşvik ödemeleri artırılmalı, seyyanen zam kök maaşa yansıtılmalı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için ağır cezalar getirilmelidir. Radyoloji çalışanlarının çalışma saatleri gözden geçirilmeli ve uluslararası standartlarda görev yapmaları sağlanmalıdır. Zor şartlarda görev yapan 112 sağlık çalışanlarının sorunları çözüm beklemektedir. Sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanlığına ait sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır. YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanların sorunları bir an önce giderilmelidir. Bunların teşvik ödemeleri acilen çözüme kavuşturulmalı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı her yıl düzenli olarak yapılmalı, aile birliğinin sağlanması açısından üniversiteler arası geçiş veya iller arası tayin hakkı verilmelidir. Sağlık çalışanlarının yoğun, yorucu ve ağır çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Sağlık ordusunun her bir neferi çok kıymetlidir, ancak karamsarlık, umutsuzluk, mutsuzluk içinde görev yapmaktadırlar.  Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi