Gençlere yürüyüş gezisi yaptıran SORGED tarafından Yozgat’ı tanımaya ve tanıtmaya yönelik kültür gezisi de düzenledi.

Gençlere Yozgat’ı Tanıttılar! (10)

Gezi sonrasında SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz açıklamada bulundu.

Gençlere Yozgat’ı Tanıttılar! (8)

Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Başkan Uğuz, Yozgat’ın alternatif bir turizm merkezi olduğunu aktardı.

Gençlere Yozgat’ı Tanıttılar! (6)

Uğuz açıklamasının devamında, “Gençlerle birlikte Yozgat’ı tanımaya ve tanıtmaya yönelik kültür gezisi düzenleyerek Yozgat Çamlığı Milli Parkında doğa yürüyüşü yaptık. Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yozgat alternatif bir turizm merkezidir. Yozgat ve ilçelerimizin kendisine özgün güzellikleri bulunmaktadır. Yozgat Kültür Gezimiz Çapanoğlu Cami ile başlayıp, Hayri İnal Konağı ziyaret edildikten sonra Yozgat Çamlığı Milli Parkında doğa yürüyüşü yaparak programı sonlandırdık” ifadelerine yer verdi.

Gençlere Yozgat’ı Tanıttılar! (11)

1,2 milyar TL'lik tarımsal destek hesaplarda 1,2 milyar TL'lik tarımsal destek hesaplarda

ÇAPANOĞLU CAMİ

Gezinin başladığı Çapanoğlu Cami hakkında, “Çapanoğlu Camii şehrin merkezî bir yerinde, Cumhuriyet Meydanı yakınında İstanbulluoğlu mahallesindedir. Halk arasında Büyük Cami veya Ulucami diye anılan yapı, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu’daki önemli örneklerinden biridir. İki ayrı tarihte inşa edilen caminin ilk inşa edilen bölümüne ‘içeri cami’, sonrasında inşa edilen bölümüne ise ‘dışarı cami’ denilmektedir. İçeri cami denilen ve binanın güney parçasını teşkil eden bölüm, harimin orta kapısının üzerindeki iç kitâbeye göre Bozok sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1193 (1779) yılında yaptırılmıştır. Bu bölüme kuzeyden eklenmiş olan ve ‘dışarı cami’ diye anılan mekân ise günümüzdeki giriş revakına açılan kapı üzerindeki kitâbeden anlaşıldığı üzere Mustafa Bey’in kardeşi Süleyman Bey tarafından 1208’de (1793-94) inşa ettirilmiştir. Caminin dört tarafı avlu duvarıyla çevrilidir. Avlunun doğu ve batı tarafında bulunan kemerli abidevi kapılara, 1964 yılında, kuzey tarafından üçüncü bir kapı eklenmiştir. Camide yoğun olarak kalem işi süslemeler görülmektedir. İçeri cami ve dışarı caminin harim duvarları, üst duvarları, kemer kavsi ve karınlarında mermer taklidi boyamalar yer almaktadır. Dışarı caminin ana kubbe içinde ve pandantiflerinde (kubbeyi taşıyan kemerlerle kubbe kaidesinin arasını kapatan ve kare plandan kubbenin dairevi kaidesine geçmeyi sağlayan küre parçası biçimindeki üçgen köşelik) kıvrık dallar, yapraklar, çiçek ve meyve tasvirleriyle yapılan süslemeler dikkat çekicidir. Dış camiden asıl harime girişteki yapının ilk taç kapısı, zengin ve görkemli bir kompozisyon oluşturmuştur. Akantus yaprakları, C ve S kıvrımları, deniz kabuğu motifleri mihrap çevresini taçlandırmaktadır. Minber ise renkli damarlı mermerlerden, barok motiflerinin de yer aldığı çeşitli şekillerle bir mücevher gibi süslenmiştir. İç süslemesi ve mimari aksamı ile Batı sanatı etkisini taşıyan bu yapı, Türk barokunun Anadolu’daki en önemli örneklerinden biridir” ifadelerine yer verildi.

Gençlere Yozgat’ı Tanıttılar! (7)

ÇAMLIK MİLLİ PARKI

Gençlerin gezdiği Çamlık hakkında şu bilgiler yer almaktadır: “Yozgat Çamlık Milli Parkı 1958 yılında milli park ilan edilmiştir. 264 hektarlık alanına sahip olan Çamlık Milli Parkı Türkiye'nin ilk milli parkıdır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas Çamı denilen 400 – 500 yaşlarında Karaçam türünü barındırmaktadır. Bu çam türü Türkiye'de sadece Çamlık'ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedirler. Ayrıca Çamlık'ta 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30’a yakın endemik tür bulunmaktadır. Bu nedenle Yozgat Çamlığı'nda botanik turizm potansiyeli de bulunmaktadır. Çamlık Milli Parkında Orta Anadolu'nun mevcut bilinen hayvan türlerinin yanında Beyaz Kartal olarak bilinen, Amerika'ya has Altın Kartallar 1992 yılına kadar görülmekte idi. Çamlık Milli Parkı; içindeki 30’a yakın endemik bitki türü, Amerika'nın Beyaz Kartalı ve sadece Çamlık'ta bulunan Karaçam türlerinin korunması ve tanıtılması, sosyal, kültürel ve turizm faaliyetlerine uygun olması, özellikle yakın çevresinin açık hava rekreasyon ve dinlenme ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla milli park ilan edilmiştir.”

Muhabir: Alpaslan Demir