İslam'da merak edilen bir konu olan "Doğmadan ölen peygamber kimdir?" sorusunun cevabı Hz. İdris'tir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. İdris, bu ilginç sıfatıyla bilinir. Ancak konuyla ilgili farklı görüşler de bulunmaktadır.

Doğmadan Ölen Peygamber Kim (3)

Kur'an'da Hz. İdris hakkında şu ifadeler yer alır: "Ve İdris'i de hatırla. O, doğrulardandı. Biz onu göğe yükselttik." (Meryem Suresi, 56-57) Bu ayetlerden yola çıkarak, bazıları Hz. İdris'in doğum öncesinde göğe yükseltildiğini ve dolayısıyla doğmadan öldüğünü iddia etmektedir.

Doğmadan Ölen Peygamber Kim (1)

Ancak, bazı İslam alimleri, Hz. İdris'in doğumu sonrasında bir süre sonra göğe yükseltildiğine inanmaktadır. Bu durumda, Hz. İdris'in doğmadan ölmediği, ancak doğduktan sonra belirli bir zaman sonra göğe yükseltildiği öne sürülür.

Fırat Delibaş kimdir? Fırat Delibaş hapis yatıyor mu? Fırat Delibaş kimdir? Fırat Delibaş hapis yatıyor mu?

Doğmadan Ölen Peygamber Kim (2)

Her iki görüşe göre de, Hz. İdris'in özel durumu ve göğe yükseltilmesi peygamberliğinin bir mucizesi olarak kabul edilir. Bu konu, İslam düşünce geleneğinde önemli bir yer tutar ve farklı yorumlara konu olmaya devam eder.

Doğmadan ölen peygamber kavramı, İslam'da dini metinlerin anlaşılması ve yorumlanması bağlamında dikkate değer bir konudur. Hz. İdris'in hayatı ve bu ilginç sıfatı, İslam dünyasında merak uyandıran bir konu olmayı sürdürmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi