81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta da Cumhuriyet Meydanı’nda basın toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yargıtay’ın aldığı kararın yargı darbesi olduğunu söyledi.

chp cumhuriyet meydanı açıklama (1)

Başkan Yaşar yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bilindiği üzere tüm çağdaş ülkelerde Anayasalar mevcuttur. Anayasa; örgütlenmiş bir toplumda devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme ve yargı erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen, yasa sıralamasında en önde gelen temel yasa metinleridir. T.C. Anayasasının 11. Maddesinde ‘Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.’ Denilmektedir. Anayasanın 153. Maddesinde ise ‘Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.’ Hükmü yer almaktadır."

Sandık görevlisi ücretlerinde büyük artış! Sandık görevlisi ücretlerinde büyük artış!

chp cumhuriyet meydanı açıklama (4)

Yaşar, "9 Kasım 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesinin, seçilmiş bir Milletvekili olan Can Atalay hakkında vermiş olduğu ‘Hak İhlali’ kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmiş ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi kararına ‘Uymama’ kararı vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi yaşanan bu durumu bir hukuk darbesi girişimi olarak nitelemiş ve bu girişime karşı direnme kararlılığını ilk andan itibaren ortaya koymuştur. 28. Dönem milletvekilleriniz Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda ‘Adalet Nöbeti’ tutmuşlardır. Ayrıca, parti örgütlerimiz; sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve yerel demokrasi platformlarını ziyaret ederek parti görüşlerimiz anlatılmış ve konuya duyarlı olmaları istenmiştir. Diğer taraftan herkesin anayasaya ve milli iradeye sahip çıkmak zorunluluğu vardır. Hiçbir kurum, kuruluş veya kişinin Anayasa maddelerini tanımama veya yok sayma özgürlüğü yoktur. Yine aynı şekilde hiçbir kurum kuruluş ve yargı organının anayasa mahkemesi kararlarını uygulamama gibi bir yetkisi de bulunmamaktadır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararı acilen uygulanmalı ve seçilmiş bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevine dönmelidir. Ülkemizde hukukun ve demokrasinin teminatı olan Cumhuriyet Halk partisi siz değerli yurttaşlarımızın da desteğiyle Anayasa maddelerinin yok sayılması ve kişiye göre anayasa yapılması girişimlerine asla izin vermeyecektir. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızı bu hususlarda duyarlı olmaya ve Anayasamıza ve milli iradeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Anayasamızın bazı maddelerini görmezden gelerek yok sayma girişiminde bulunanlara pirim verilmemesi milli birlik ve beraberliğimiz açısından oldukça önem arz etmektedir.”

Kaynak: Alpaslan Demir