Kökenleri, tarihi kaynaklarda Çapan Ömer Ağa'ya dayanmaktadır. Ahmed Ağa, Sivas'ın Kangal ilçesinin voyvodası olarak görev yapmıştır ve başarısından dolayı Mamalu Türkmeni beyliği tarafından ödüllendirilmiştir.

Ahmed Paşa, Ankara ayanı Muslu Paşazade Salih'in ayaklanmasını bastırmak ve İstanbul'a et göndermek gibi önemli görevler üstlenmiştir, ancak 1765 yılında halkın tepkisiyle idam edilmiştir.

Çapanoğlu Kimdir (2)

Yozgatlı dünya gündemini salladı! Yozgatlı dünya gündemini salladı!

Mustafa Bey'in ardından Süleyman Bey dönemi başlamıştır. Süleyman Bey, Osmanlı padişahları I. Abdülhamid ve III. Selim ile iyi ilişkiler kurmuş ve Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kurulmasında rol oynamıştır.

Çapanoğlu Kimdir (3)

Çapanoğulları, Yozgat-Bozok, Çankırı, Çorum, Amasya, Sivas, Kayseri, Maraş, Antep, Halep, Rakka, Adana, Tarsus, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara gibi geniş bir bölgede yönetimi ele almışlardır.

Çapanoğlu Kimdir (1)-1

Ancak, II. Mahmut döneminde Osmanlı tahtına geçmesiyle ayan ailelerinin güçleri büyük ölçüde azalmıştır. Tanzimat döneminde, Çapanoğulları siyasal alandaki etkilerini yeniden kazanmaya çalışmışlardır. II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı çıkmış, daha sonra Kurtuluş Savaşı'na karşı ayaklanmışlardır. Çapanoğlu ailesi üyeleri, daha sonraki yıllarda devlet içinde çeşitli önemli görevlerde bulunmuşlardır.

Kaynak: Haber Merkezi