Eğitim Fakültesi konferans salonunda Doç. Dr. Esra Gedik tarafından 'Flört Şiddeti' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi yetkilileri tarafından, Söyleşiye katılım gösteren tüm öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür edildi.

Flört Şiddeti’ Anlatıldı1 (1)

FLÖRT ŞİDDETİ NEDİR?

Flört şiddeti, toplumsal cinsiyet güç eşitsizliğinden kaynaklı olarak gerçekleşen şiddet biçimlerinden biridir. Baskı, kısıtlama ve tehdit içeren her türlü davranış flört şiddeti olarak tanımlanmaktadır. Romantik bir ilişkide partnerin karşı tarafa psikolojik, fiziksel, cinsel, sosyal veya dijital şiddet içeren davranışlar göstermesi flört şiddetinin kapsamına girer. Flört şiddetindeki temel neden ise; aslında tüm şiddet biçimlerinde olduğu gibi karşı taraf üzerinde bir üstünlük sağlama ya da hakimiyet kurma niyetidir. Ek olarak flört şiddeti, sürmekte olan ilişkilerde meydana gelebileceği gibi bitmiş bir ilişkideki partner tarafından da gerçekleştirilebilir. ABD’li sosyolog James Makepeace, 1981 yılında yayımlamış olduğu çalışmasında, flört ilişkisinde bulunan üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmının şiddete maruz kaldığını ve bu şiddetin git gide arttığını bulgulamıştır.

Bu çalışma ile birlikte flört ilişkilerinde gerçekleşen şiddet olgusu, birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. 1989 yılında ise David Sugarman ve Gerald Hotaling, bulundukları yıla kadar flört şiddetini konu edinen 40 araştırmayı inceleyen bir makale yayımlamıştır. Bu makalede flört şiddeti, flört ilişkisindeki partnerlerden birinin diğerine acı çektirme ya da zarar verme niyeti ile baskı yapması ya da fiziksel güç kullanması veya kullanmakla tehdit edilmesi, olarak ele alınan çalışmalar üzerinde durulmuştur. 2013 senesine gelindiğinde de Dünya Sağlık Örgütü flört şiddetini “bir flört ilişkisi içinde meydana gelen fiziksel veya cinsel şiddettir” şeklinde tanımlamıştır. Türkiye’de ise yasal düzenleme de flört şiddeti nerede diye bakacak olursak, flört şiddetinin direkt olarak Türk Ceza Kanunu’nda yer almadığını görmekteyiz. Flört şiddeti altında uygulanan psikolojik şiddetin hukuki yaptırımı bulunmaktadır. “Benden ayrılırsan…” veya benzeri şekilde başlayan tehdit cümleleri, bir şeyi yapmamaya veya yapmaya zorladığı için şantaj suçuna girer. Şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir şeklidir ve Türk Ceza Kanunu’n 107. maddesinde düzenlenmiştir. Kişinin mal varlığına, cinsel dokunulmazlığına ve vücut bütünlüğüne dair korkutmaya yönelik sözler de tehdit suçuna girer ve bu da Türk Ceza Kanunu’n 106. maddesinde işlenmektedir.

Flört Şiddeti’ Anlatıldı1 (2)

Bozok Tıp'ta gündem yapay zeka! Bozok Tıp'ta gündem yapay zeka!

Türk Ceza Kanunu çerçevesindeki tehdit suçu, özellikle flört ve duygusal bağlarda sık sık işlenmektedir. Flört ilişkilerinde -yine bir psikolojik şiddetine örnek olarak- kişinin onur, saygınlık ve şerefini aşağılayarak küçük düşürücü niteliğe sahip olan sözler hakaret suçunu oluşturur. İlişki içerisinde bulunulan partnere “aklı kıt, şerefsiz, geri zekalı, insan müsveddesi” gibi hareket suçunu teşkil edecek sözler sarf etmenin, Türk Ceza Kanunu’nun 125-131. maddelerinden hareketle, en basit yaptırımı 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Flört şiddetinin en yoğun olarak yaşandığı yaş aralığına bakıldığında, 16-24 yaş aralığının romantik ilişkilerinde bu sorunun çarpıcı bir şekilde fazla olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle bu yaş aralığındaki gençlerin romantik ilişkilerinin “gizlenmesi/saklanması gereken”, “ayıp olan” bir mesele olarak görülmesinden ötürü gençlerin birçoğu flört şiddetinin kendilerinde yarattıkları yük ile baş başa bırakılmaktadır. Flört şiddeti romantik ilişkilerde gerçekleşen bir şiddet biçimi olduğu için görünürlüğü kısmen daha azdır, bu nedenle de toplumun ve bireylerin konuya bilinci oldukça önem arz etmektedir. Toplum bilinci şu yönden önemlidir: Flört şiddeti direkt olarak toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgilidir. Bir toplumda güç ve şiddet erkek ile bağdaştırılıyorsa, kadın ise buna tahammül eden ya da saldırgan davranışları hoş görüp içselleştiren bir roldeyse bu durumda hem bireylerde hem de toplumda şiddeti kabullenen tutumlar gelişmiş olur. Böyle bir durum da kadınlar açısında büyük bir risk faktörü oluşur. Ek olarak; toplumda ikili ilişkilerin gizliliği ve sorunların paylaşılması bir ayıp unsuru olarak görüldüğünde, şiddete uğrayan bireyler hem saldırgan tarafından hem de toplum tarafından sindirilir ve bu yük ile baş başa bırakılır. Bu yüzden flört şiddetinde toplumsal cinsiyet rolleri, şiddeti tanımlayabilmek ve buna karşı bir bilinç oluşturabilmek oldukça önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi