Milli Eğitim Müdürü Akkan: "Öğrencilerimiz her şeyimiz" Milli Eğitim Müdürü Akkan: "Öğrencilerimiz her şeyimiz"

Dergi ile alakalı bir açıklama yapan, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi baş editörü Doç. Dr. Selahaddin Yakut, “Dergimizin 24’üncü sayısını okuyucularla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

24’üncü sayısı yayınlandı1

Yakut yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dergi ekibi olarak ilkeli yayıncılık anlayışıyla her makaleyi en nitelikli haliyle ilim ve düşünce dünyasına kazandırmanın kararlılığı içindeyiz. Bu kararlılığın bir yansıması olarak dergimizin her sayısında olduğu gibi bu sayıda da özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Sizlere sunulan bu çalışmalar; yazar, alan editörü, hakem, editörler kurulu, baş editör, editör yardımcısı, derginin dizgi, redaksiyon, mizanpaj çalışanları olmak üzere çok sayıda görevlinin emeğinin bir ürünüdür ve yayın sürecinin aşamalarında sunulan tüm bu katkılar bizim için çok anlamlıdır ve çok değerlidir. Kaliteyi esas alan anlayışıyla ve tarandığı dizinlerle akademi dünyasında saygın bir konuma sahip olan dergimiz, görünürlük düzeyini ulusal ve uluslararası akademi platformlarında daha da artırma amacı taşımaktadır. Bu amaca ulaşma konusunda en önemli motivasyon kaynağımız dergi ekibimizin özverili tutumlarıdır. Bu vesileyle dergimize katkı sunan başta Fakülte dekanımız Prof. Dr. Abdulkadir Dündar olmak üzere, dil editörleri Prof. Dr. Suat Erdem, Araştırma Görevlisi Emre Karadavut; Temel İslam Bilimleri alan editörleri Doç. Dr. Halil Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Edibe Boyraz, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yıldırım, Öğretim Gör. Dr. Hatice Alsaç, Öğretim Görevlisi Nevriye Sümeyra Çalık, Öğretim Görevlisi Yasin Bedir, Araştırma Görevlisi Alper Çırpan; Felsefe ve Din Bilimleri alan editörleri Dr. Öğretim Üyesi Aliya Mutallimova, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Göçmen, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Memiş, Dr. İdris Yakut, Araştırma Görevlisi Esma Aygün Yakın, Araştırma Görevlisi Hatice Göktaş; İslam Tarihi ve Sanatları alan editörleri Araştırma Görevlisi Tuğba Şahbaz Altınsoy ve Araştırma Görevlisi Emre Karadavut ile Danışma Kurulu üyelerimize, Yayın Kurulu üyelerimize, kıymetli yazılarıyla düşünce dünyasını zenginleştiren yazarlara, dergimize gönderilen makaleleri büyük bir titizlikle değerlendiren akademisyenlere ve dergimizin yayınlanma sürecinde emeğini önemsediğim ve özverili çalışmasını takdir ettiğim editör yardımcım Arş. Gör. Tuğba Şahbaz Altınsoy’a teşekkür ediyorum. Bir sonraki sayımızda buluşuncaya kadar hepinize sağlık ve esenlikler dilerim.”

Kaynak: Haber Merkezi