Bozok Üniversitesi senato salonunda yapılan toplantıya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, UNİKOP Üyesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi temsilcileri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri katıldı.

YOBÜ Rektörü Cemil Çiçek ile buluştu YOBÜ Rektörü Cemil Çiçek ile buluştu

ÜNİKOP 2023 yılı değerlendirildi1

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve Türkiye’nin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan ÜNİKOP, 2023 yılı faaliyetleri UNİKOP Dönem Başkanı Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Kaynak: Hakan Demirbaş