Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2028 dönemini kapsayan Stratejik Planında, Türk tarımının güçlü ve zayıf yönlerini detaylı bir şekilde değerlendirdi. Bakanlık tarafından yapılan tespitlere göre, çiftçilik sektörünün toplumda düşük bir itibara sahip olduğu ve örgütlenme açısından eksiklikler yaşandığı vurgulandı.

yozgatlı çiftçiler (3)

Stratejik Plan'a göre, tarımın güçlü yönleri arasında köklü ve yaygın teşkilat yapısı, tarım, orman ve su kaynaklarının bütüncül yönetimi, destekler ve altyapı, araştırma ve geliştirme kapasitesi, uzman insan kaynağı, işine sahip çıkan deneyimli çalışanlar, geniş paydaş kitlesi ile iş birliği, eğitim ve yayım faaliyetleri, bilgi ve teknoloji altyapısı, güçlü mevzuat altyapısı ve uluslararası ilişkilerdeki güçlü bağlar bulunuyor.

yozgatlı çiftçiler (2)

Başkan Coşar'dan Kadın Kollarına destek Başkan Coşar'dan Kadın Kollarına destek

Ancak, tarımın zayıf yönleri arasında ise veri üretiminde ve yönetiminde yaşanan güçlükler, uzman personel eksikliği, uzun vadeli politika eksiklikleri, planlama eksiklikleri, pazar entegrasyonu sorunları, çiftçiliğin itibar düşüklüğü ve eğitim dezavantajları, kooperatifleşme ve örgütlenme eksiklikleri, hantallaşan yapı, stratejik yönetim ilkesinin eksik benimsenmesi, kanuni düzenleme ihtiyacı, sosyal tesis eksikliği ve yetersiz personel hakları bulunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi