Toplantıda İl Özel İdaresi ve Yozgat Belediye Başkanlığı arasında Termal Aquapark ve Spor Kompleksi Tesisi hakkında hazırlanan sözleşme iptal edildi.

Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda 2 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis Mayıs Ayı (5)

KOMİSYON UYGUN GÖRDÜ

Gündemin birinci maddesinde, İl Özel İdaresince yaptırılan Termal Aquapark ve Spor Kompleksi Tesisinin İl Genel Meclisi'nin 21 Mayıs 2021 günlü ve 157 sayılı kararıyla Yozgat Belediye Başkanlığınca beş yıl süreyle işletilmesi için tahsis edildiği, Belediye Başkanlığının 26 Nisan 2024/33874 sayılı yazısı ile Termal Aquapark ve Spor Tesisinin beş yıllık tahsisinin İl Özel İdaresi ile Belediyesi arasında imzalanan sözleşmenin 9.2 maddesi hükmünce, yapılan tahsisin iptal edilmesi talep edildiğinden, Yozgat Belediye Başkanlığı adına yapılan tahsisin iptal edilmesi hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Mayıs Ayı (6)

Komisyon Başkanı Ferhat Fidan rapor üzerine yaptığı açıklamada, “Mülkiyeti Hazineye ait Merkez İlçe Mutafoğlu Mahallesi II. Mıntıka tapunun 25 ada, 282 parselde kayıtlı 26 bin 846,61 metre kare alana sahip taşınmaz üzerine İl Özel İdaresince yaptırılan Termal Aquapark ve Spor Kompleksi Tesisinin, İl Genel Meclisinin 21 Mayıs 2021 gün ve 157 sayılı kararıyla Yozgat Belediye Başkanlığınca 5 yıl müddetle işletilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ve Yozgat Belediye Başkanlığı arasında yapılan sözleşme hükümleri gereğince tahsis edildiği görüldü. Yozgat Belediye Başkanlığının 26 Nisan 2024 tarih ve 33874 sayılı yazıların da Termal Aquapark ve Spor Kompleksi Tesisinin 5 yıl müddetle Yozgat Belediyesi tarafından işletilebilmesi için hazırlanan sözleşmenin 9.2 maddesine istinaden, yapılan tahsisin iptal edilmesi talep edilmiştir. Mülkiyeti Hazineye ait olup ilimiz merkez ilçe Mutafoğlu Mahallesi II. Mıntıka tapunun 25 ada, 282 parselde kayıtlı 26 bin 846,61 metrekare alana sahip taşınmaz üzerine İl Özel İdaresince yaptırılan Termal Aquapark ve Spor Kompleksi Tesisinin İl Genel Meclisinin 21 Mayıs 2021 gün ve 157 sayılı kararıyla Yozgat Belediye Başkanlığınca beş (5) yıl müddetle işletilmesi amacıyla tahsisinin yapıldığı, ilk zamanlar işletmesinin belediyece yerine getirildiği, zamanla işletmede istenilen sonuç alınamadığından tesisin devir edilmesi ve şartnamesinde belirtilen 9.2 maddesinde Yozgat Belediyesinin fesih talebinde bulunması halinde idarece sözleşme feshedilir hükümleri çerçevesinde, sözleşmesinin iptal edilmesi, tahsis tarihinden itibaren günümüze kadar bahis konusu tesiste meydana gelen deformelerin bakım ve onarımları ile tesisin elektrik, doğalgaz vesaire borç ve giderlerinin Yozgat Belediyesince yaptırılması ve kapatılması kaydıyla, İl Özel İdaresi ve Yozgat Belediye Başkanlığı arasında hazırlanan sözleşmenin 9.2 maddesine istinaden sözleşmenin iptal edilmesi komisyon tarafından uygun görüldü” ifadelerine kullandı.

Meclis Mayıs Ayı (2)

BAKIMEVİNİN FİZİKİ DURUMUNU ANLATTI

Camları, pencereleri açın... Vatandaşlardan ihbar yağdı: Yozgat'ta ekipler 8 saat boyunca çalışacak! Camları, pencereleri açın... Vatandaşlardan ihbar yağdı: Yozgat'ta ekipler 8 saat boyunca çalışacak!

Gündemin ikinci maddesinde, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çekerek’te bulunan bakımevinin fiziki durumu ile bakımevi araç parkında bulunan araç ve ekipmanların genel durumları hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Mayıs Ayı (3)

Komisyon Başkanı Abdulkadir Sungur yaptığı açıklamada, “Çekerek’te bakım evinde 1 kadrolu müdür, 16 şirket elemanı ve dört adette geçici birlik elemanı ile ilçede hizmet vermektedir. İlçede bulunan bakımevinde 1 adet Komotsu greyder, 1 adet Mercedes kamyon, 2 adet Fatih kamyon, 2 adet silindir, 1 adet servis minibüsü, 1 adet ekskavatör, 1 adet çöp toplama kamyonu ve 1 adet pikap ile hizmet verilmektedir. Çekerek’te bulunan bakımevi binasının dış ve iç cephe sıva tamiri bakımı ve boyasının yapılmasına, kapı ve pencerelerin eski olmasından dolayı PVC ile değişmesine, bakımevi çevresinin tel örgü ile çevrilmesine, doğalgaz ısıtma sistemi ve tesisatının yapılmasına ihtiyaç vardır. 1986 model Komotsu greyder, 1987 model Komotsu silindirin ve 1998 model BMC Fatih kamyonun çok arıza verdiğinden dolayı ihtiyaçlara yetersiz kaldığı için değişmesi gerekmektedir. Ayrıca Çekerek Köylere Hizmet Götürme Birliği adına kayıtlı JCB 3CX kepçenin çok arıza verdiğinden dolayı ihtiyaçlara yetersiz kaldığı için yeni bir kepçeyle değiştirilmesi talep edildiğinden uygun olduğu görüldü” diye konuştu.

Muhabir: Alpaslan Demir