Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Kanunlara, Anayasa’ya, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde Kanunlaştırılan ve sendikaların örgütlenmesine engel teşkil eden yüzde 2 sendika barajının yıkıldığını ve hukukun üstünlüğünün bir kez daha tescillendiğini belirtti.

Başkan Taşkın, 5 Mart 2024 tarih ve 32480 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan gerekçeli kararın Türk sendikacılık tarihinde yaşanan hukuksuzluğun giderilmesi noktasında tarihe not düşüldüğünü söyledi.

Yüzde 2 Sendika Barajı Yıkıldı1

“ÇALIŞANLAR HER TÜRLÜ BASKIDAN ARİ OLARAK DİLEDİĞİ SENDİKAYA ÜYE OLABİLMELİDİR”

Kendilerini hukukun üstünde gören sözde bazı sendikacıların kamu görevlileri arasında çalışma barışını bozmaya, çalışanlar arasında ayrımcılığa, sendikaların üye kaybetmesine, örgütlenme özgürlüğüne müdahale edilmesi gibi pek çok hukuksuzluğu da beraberinde getiren yüzde 2 sendika barajına karşı Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bu kararla eşit işe eşit ücret ilkesinin bir kez daha gün yüzüne çıkarıldığını belirten Taşkın, Anayasa’nın 51. Maddesinde güvenceye bağlanan sendika özgürlüğü, çalışanların her türlü baskıdan ari olarak dilediği sendikaya üye olabilme hak ve yetkisini içeren olumlu sendika özgürlüğünün yanında, sendikaya üye olmama serbestisini ifade eden negatif sendika özgürlüğünü de kapsadığını ifade eden Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa’nın 51. Maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, ‘Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya zorlanamaz’ denilmek suretiyle bu hak açık bir biçimde düzenlenmiş olduğunu, sendikaya üye olmama özgürlüğü, sendikaların gücüne karşı çalışanı korumayı amaçladığını belirterek yüzde 2 sendika barajının getirmiş olduğu hukuksuzluğu gözler önüne serdiğini, kişilerin değil, hukukun üstünlüğünün; bir toplumda çalışanların hak ve yükümlülüklerinin, sorumluluklarının güvencesi olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Yüzde 2 Sendika Barajı Yıkıldı

TÜM ÇALIŞANLAR AYNI PARAYI ALACAK

Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen: Taleplerimiz hayata geçirilmeli! Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen: Taleplerimiz hayata geçirilmeli!

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği tarihi kararla bugünden geçerli olmak üzere tüm kamu çalışanlarının Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak aynı miktarda para alacağına dikkat çeken Taşkın, şunları söyledi:

“yüzde 2 sendika barajının 4688 sayılı Kanun’a, Anayasa’ya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşme ve hukuk normlarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline ilişkin gerekçeli karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sendikaların örgütlenme özgürlüğüne, kamu çalışanlarının özgür iradeleriyle istediği sendikaya üye olabilme veya sendikadan ayrılma kararını engelleyen, malum sendikalara üye olmaya zorlayan, çalışma barışını bozan bu hukuksuzluğun bertaraf edilerek hukukun üstünlüğü ilkesinin ve çalışanların haklarının korunmasına yönelik Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile bir dönem kapanmıştır.

“YETKİLİ SENDİKA, İŞVEREN KARŞISINDA DENGELİ PAZARLIK YÜRÜTEMİYOR”

Yetkili Konfederasyon ve ona bağlı sendikaların işveren karşısında dengeli bir toplu pazarlık süreci yürütemediğini, adeta işverenin ağzına bakar hale geldiğini 7. Dönem Toplu Sözleşme ve önceki pazarlıklarda gördük. Kamu çalışanlarının düşük yüzdelik maaş zammına ve 6 aylık enflasyon farkına mahkûm edilerek yoksulluk sınırının altında maaşla emeğinin sömürüldüğünü yaşamaya başladık. Toplu Sözleşme görüşmelerinde sıkı pazarlık yapılarak kamu çalışanlarının haklarının alınabilmesi için tüm sendika temsilcilerinin katılımıyla pazarlığın sürdürülmesinin hakkaniyetli olacağını düşünüyoruz.” 

Kaynak: Haber Merkezi