İlçe Millî Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan başkanlığında düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.

Bakanlığın Felsefesini Anlattı2

Türkiye'nin dört bir yanından Yozgat'a gelecekler! Türkiye'nin dört bir yanından Yozgat'a gelecekler!

İmam Hatip Ortaokulu Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Toplantısında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan tarafından Bakanlıkça benimsenen eğitim felsefesi ve yeni müfredat programı hakkında katılımcılara bilgilendirme yapılarak kamuoyunun da bilgilendirilmesi konusunda gerekli programların yapılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yeni eğitim müfredatı hakkında bilgiler veren Ceylan, toplantıda yeni müfredatın ilçeye, Yozgat’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını söyledi. Yeni müfredatın yerli ve milli olduğunu dile getirerek eğitim ve öğretim süresince müfredatın sürekli güncelleneceğine değindi.

Bakanlığın Felsefesini Anlattı

Yeni eğitim müfredatının bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa etmek ve o şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için; ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş; eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran, mesuliyet ve ülkü sahibi; yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi bilge nesilleri hedeflediğini dile getirdi.

Bakanlığın Felsefesini Anlattı1

Ceylan, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilgi kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modeldir. Bu yapı kapsamında, karmaşık ve soyut fikirleri eyleme dönüştürme sürecinde, ortaya çıkan mefhume beceriler ile bu becerilerin derse özgü bilgi ve becerileri içeren yapılarını temsil eden, alan becerileri ilgili derse ait alan bilgisi ve bu alana ait bilgi kümelerini temsil eden içerik çerçevesi ile bütünleşerek öğrencilerin edinmesi beklenen öğrenme çıktılarını oluşturmaktadır” dedi.

Bakanlığın Felsefesini Anlattı3

Yeni müfredatın ve eğitim programının belirli aralıklarla revize edileceğini, teknolojik gelişmelerin ve dünyadaki değişimlerin sürekli programın içerisine ekleneceğini ifade ederek tekrar ülkeye hayırlı olmasını dileyen Ceylan, özüne, değerlerine bağlı ama dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilen bireyler olmalarını amaçlayan yeni müfredat ile beraber öğrencilerin kendi hayallerini geliştirebilecekleri bir eğitim sisteminin alt yapısının, yerli ve milli eğitim müfredatı ile başlatılacağını bildirdi. Ceylan, yeni müfredatın, gelecek eğitim ve öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi