Yozgat İl Özel İdaresi 2024 Şubat ayı üçüncü oturum toplantısı Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapıldı.

Meclis salonunda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Birinci maddede, İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen ve Saraykent ilçesi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tanım ürünlerinin ekimi yapıldığı, meyve çeşitliliği ve büyük ve küçükbaş hayvancılığın ne durumda olduğu hakkında, gerekli inceleme yapılarak rapora bağlandı ve meclisin bilgisine sunuldu. Önerge üzerinde Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşüldü.

Ömrünü tamamlayan binalar yıkılacak!  (3)

İkinci maddede, Yozgat genelindeki kamu binalarının ekonomik ömrünü tamamlaması ve kullanılmadığı için metruk konumunda olması ve deprem performans analiz raporu olumsuz çıkması sonucu yıkılması uygun görülen binaların yıkılması, İl Özel İdaresi merkez ve 13 ilçe birimlerinde bulunan kullanılması ekonomik olmayan malzemelerin (metal, kağıt, plastik vs.) sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümü yapılarak yeniden ekonomiye kazandırılması için, sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm sağlamak üzere Encümence ihale edilmesi, ihalede katılım sağlanamayan kalemlerin idarece değerlendirilmesi hakkındaki Özel İdare teklif yazısı üzerinde İl Özel İdaresi Komisyonunca hazırlanan rapor görüşüldü.

Son maddede ise, İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen ve Sarıkaya ilçesinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, ilçede bulunan baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge üzerinde Göletler ve Su Ürünleri Komisyonunca hazırlanan rapor konuşuldu.

Ömrünü tamamlayan binalar yıkılacak!  (2)

“10 BİN KANATLI HAYVAN VAR”

Çorum var, Yozgat yok! Çorum var, Yozgat yok!

Birinci madde kapsamında hazırlanan rapor Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyon Başkanı Mehmet Gönül, tarafından okundu. Gönül, “Yapılan inceleme neticesinde; Saraykent ilçe ve köylerinin yüzde 90’nın tarım ve hayvancıkla uğraştığı, ilçe merkezinde ve köylerinde sulu tarımın genellikle akarsu kaynaklarından karşılandığı, ilçe ekonomisi genellikle hububat üretimine dayalı olduğu 101 bin dekar tarım alanı, 35 bin 100 dekar çayır mera alanı ve 10 bin dekar alan kullanılmayan araziden oluşmaktadır. Genel olarak ilçede buğday, arpa, şekerpancarı hasatının yapıldığı, diğer yandan çeşitli üzüm ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarımsal alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da mevcut potansiyelin son yıllarda değerlendirmeye başlanıldığı, mera ve ahır hayvancılığını geliştirme projelerinin uygulandığı ve bu kapsamda teşviklerin artırıldığı, ilçe genelinde küçükbaş hayvancılığın sık yapıldığı, bunun yanında büyükbaş hayvancılığa önem verildiği ve çiğ süt üretiminin ilçeye büyük katkı sağladığı, ilçede hayvancılık kapsamında 7 bin 749 büyükbaş 4 bin 825 küçükbaş hayvan, 109 manda, 10 bin kanatlı hayvan ve 250 adet arı kovanı varlığı bulunmaktadır. Tarım ilçe müdürlüğünde müdür, ziraat mühendisi, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, memur ve işçi olmak üzere dokuz adet personelle işlerin yürütüldüğü, ayrıca ilçedeki küçük ve büyükbaş hayvan, kuduz, kene ile mücadele edildiği, veba, çiçek aşılarının yapıldığı ve peyder peyde yapılmaya devam edildiği gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse kurum yetkililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Ömrünü tamamlayan binalar yıkılacak!  (1)

“YIKILMASI UYGUN GÖRÜLEN BİNALARIN YIKILACAK”

İkinci madde kapsamında hazırlanan raporu İl Özel İdaresi Komisyon Başkanı Adnan Kılıçaslan okudu. Kılıçarslan, “İlimiz genelindeki kamu binalarının ekonomik ömrünü tamamlaması ve kullanılmayan metruk konumundaki ve deprem performans analiz raporu olumsuz çıkarak yıkılması uygun görülen binaların yıkılması, merkez ve 13 ilçede biriminde bulunan ekonomik olmayan malzemelerin sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümün sağlanması için, Özel İdare kanunu Meclisinin Görev ve Yetkileri bölümünün 10. madde (f) bendi gereğince sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm sağlamak üzere 2886 sayılı DİK’nun ilgili maddeleri gereğince İl Encümenince ihale edilmesi ve idarece oluşturulan komisyon marifetiyle değerlendirilmesi idarece talep edildiğinden; İlimiz genelindeki kamu binalarının ekonomik ömrünü tamamlaması ve kullanılmadığı için metruk konumunda olan ve deprem performans analiz raporu olumsuz çıkması sonucu yıkılması uygun görülen binaların yıkımlarının yapılması, İl Özel İdaresi merkez ve 13 ilçe birimlerinde bulunan kullanılması ekonomik olmayan malzemelerin (metal, kâğıt, plastik vs.) sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümünü sağlayarak yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla, atıkların belli bir yerde toplanarak gerekiyorsa ayırımı yapılarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (f) bendi gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince il encümenince ihale edilmesine, ihalelerde katılım sağlanamayan kalemler ile atık malzemelerin Yozgat İl Özel İdaresince değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” şeklinde konuştu.

BARAJ VE GÖLETLERİN DURUMU!

Son maddenin raporu ise Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir, tarafından okundu. Taşdemir,  “Yapılan incelemeler neticesinde; Sarıkaya ilçesinde bulunan Baraklı göleti İl Özel İdaresi tarafından 21 metre yüksekliğinde sulama suyu temini için Baraklı-Çatalöz mevkiine yapıldığı, gölet homojen kil dolgu tipi olup 55.000.000 metreküp su toplama hacmine sahiptir. Yaklaşık olarak 11 bin dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahiptir. Konuklar deresi ve Menteşe özünde gelen suyla göletin desteklendiği, göletin tam kapasite ile dolması durumunda 17 bin hektarlık alanda sulama yapılacağının tahmin edildiği, gölete sularla toprakta sürüklenmesi sebebiyle kapasitenin düşeceği, sulamanın kooperatif aracılığı ile yapıldığı göletin havzada biriken suya göre çalıştırıldığı belirtilmektedir. Koççağız göleti yine İl Özel İdaresi tarafından 20 metre yüksekliğinde sulama suyu temini için Koççağız-Çamurlu deresi bölgesinde yapıldığı, göletin homojen kil dolgu tipi olup 1 milyon 710 bin metreküp su toplama hacmine sahip olduğu, yaklaşık olarak 2 bin 360 dekar tarım arazisini sulama kapasitesi olduğu, şu anda mevsimsel olarak göletin biraz dolduğu, göletin köy tüzel kişiliği tarafından çalıştırıldığı ve tarım alanlarında sulama yapılmaktadır. Karahallı göleti İl Özel İdaresi tarafından sulama suyu temini için yapıldığı, gölet homojen kil dolgu tipi olup 4 milyon 500 bin metreküp su toplama hacmine sahip olup, yaklaşık olarak 3 bin dekar tarım arazisini sulamaya kapasitesine sahiptir. Şu anda göletin doluluk oranının az olduğundan göletin yağışlar neticesinde su birikiminin olacağı, göletin köy sulama birliğince işletildiği görülmüştür. Akbenliçiftliği göleti İl Özel İdaresi tarafından 19 metre yüksekliğinde sulama suyu temini için Akbenli Evkeçli deresi üzerine yapıldığı, gölet homojen kil dolgu tipi olup 4 milyon metreküp su toplama hacmine sahiptir. Yaklaşık olarak 6 bin 720 dekar tarım arazisini sulama kapasitesi olduğu, mevsimsel olarak göletin doluluk oranının normal olduğu, belli miktarda arazi sulamasının yapıldığı, göletin DSİ’ne devredildiği, gölet köy tüzel kişiliği tarafından işletilmektedir. Yukarıda belirtilen dört adet göletin genellikle pancar ve hububat ile yem bitkileri sulama suyunda kullanıldığı ve ilçeye verim yönünden katkılarının bulunduğu, su ürünleri yetiştiriciliğinde (balık çeşitleri) ilçeye herhangi bir fayda sağlamadığı ve göletlerde vatandaşlarca olta balıkçılığı yapıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir” dedi.

Kaynak: Hakan Demirbaş