Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, zirai mücadele ilaçlarından arıların korunması noktasında vatandaşları uyardı.

İlaçlardan Arıları Koruyun1

İlaçlama sezonunu başladığını dile getiren Başkan Şevki Güngör, bal üretici çiftçilerin zirai mücadele ilaçlarına taleplerinin olduğunu söyledi.

İlaçlardan Arıları Koruyun2

​Bal arıları başta olmak üzere doğada bulunan tüm canlıların atılan zirai mücadele ilaçlarından olumsuz etkilendiği belirten Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, “Çevresel kirlilikte zirai ilaçların çok fazla yer tuttuğu bilinmektedir. Zararlıları baskı altında tutmada ‘Entegre Zararlı Yönetimini (IPM)’ prensipleri uygulamaya sokulmalı ve zorunlu olmadıkça ilaçlama yapılmamalıdır” dedi.

İlaçlardan Arıları Koruyun

Yozgat'ta şubesi var: 2 milyon kişiye yardım! Yozgat'ta şubesi var: 2 milyon kişiye yardım!

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Güngör şunları söyledi: “İlaç kullanımı zorunlu ise arılara toksisitesi düşük, çabuk parçalanabilen ve uygun formülasyondaki ilaçlar tercih edilmelidir. İlaçlama yapılmadan önce mutlaka çevredeki arıcılar, yedi gün önceden ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkisi konusunda haberdar edilmeli ve gerekli önlemleri almalarına imkan tanınmalıdır. İlaçlama, gündüz saatlerinde arı ve diğer faydalıların aktif oldukları saatlerde değil, yerine göre akşam, gerekirse gece yapılmalıdır. Bitki koruma ürünleri, kullanıma arz edilen hâliyle ve etiketinde belirtilen tavsiyelere göre uygulanır. Bahçelerde ağaçlar altında veya yakınında bulunan çiçekli bitkiler ilaçlamadan önce biçilmelidir. İlaçlamalardan sonra ambalaj kutularının uygun bir şekilde imha edilmelerine önem göstermek gerekmektedir. Arılık yerinin seçimine özen gösterilmeli ve imkânlar ölçüsünde yoğun ilaçlamaların yapıldığı alanlardan uzak olması sağlanmalıdır. Mümkün oldukça toz ilaçlar yerine sıvı ilaçlar kullanılmalı ve ilaçlamalar, kültür bitkilerinin çiçek açtığı dönemde yapılmamaya özen gösterilmelidir. Arılar için zehirli ve uzun süre etkili ilaçlar kullanılması durumunda arıcılar haberdar edilerek kovanların ilaçlama sahasından 8-10 km uzağa taşınması sağlanmalıdır. Etki süresi kısa olan ilaç kullanılacağı durumda arıları 1-2 gün korumak için uçuş delikleri tel kafeslerle kapatılmalıdır. Bu süre zarfında kolonilerin besin ve su gereksinimleri giderilmelidir. Arıcılar ve bitki yetiştiricileri çok iyi ilişkiler içerisinde olmalı ve tarımda gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de arı tozlaşmasına gereksinim duyan kültür bitkilerinin üretiminde arı kovanları kiralanarak bir taraftan ürünün nicelik ve nitelik yönünden yüksek olmasını sağlarken diğer yandan da arıcıların gelirlerinin artırılması sağlanmalı. Her iki durumda da ülkemiz kazançlı çıkacaktır. Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun şekilde kullanmayanlar ve bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajlarını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre imha etmeyenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesine göre işlem yapılır. Hükmünü dikkate almaları ve dikkat etmeyi unutmamamız gerekir.”

Muhabir: Hakan Demirbaş