Aileden miras olarak kalan tapuların devri ve sahiplik durumlarına yönelik gerçekleştirilen düzenlemeler emlak sektöründe de önemli bir değişimi beraberinde getirdi.

Genel Başkanı Taşkın'dan 19 Mayıs mesajı Genel Başkanı Taşkın'dan 19 Mayıs mesajı

Değişen ekonomik koşullar ve hayat pahalılığı ev sahibi olmayı da imkansız hale getiriyor. Yükselen ev fiyatları vatandaşları kara kara düşündürüyorken elinde tapusu olanlar içinse dikkatli olmaları gereken başka konular ön plana çıkıyor.

Hissedarlar veya mirasçılar, tapu siciline kayıtlı malın sahibi öldüğünde 15 günlük süre içinde miras hakkının teslim edilmemesi halinde arazinin mirasçılarına devredilmeden malzeme haline dönüşeceğini öngörüyor. Bu nedenle, mirasçıların belge eksikliğine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yozgat'ta 13 Gün Içinde Yapmayan Yandı! (2)

Ayrıca, tapu sahiplerinin belge taleplerine zamanında yanıt vermeleri ve gerekli prosedürleri eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni yönetmelikle çiftçilerin faaliyetlerinin kayıt altına alınması gerektiği belirtilmiş ve çiftçi kayıt sisteminin kullanımıyla ilgili bazı detaylar netleştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile birlikte çiftçilerin kayıt altına alınması, denetimlerin yapılması ve sistemlerin güncellenmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. Önemli bir düzenleme ise hangi mülklerin sözleşmeye tabi olacağına ilişkin yapılmıştır.

Yozgat'ta 13 Gün Içinde Yapmayan Yandı! (1)

Bu konuda, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya sertifikasyon kurulları tarafından bölgeler belirlenirken, mirasçıların veya hissedarların şirket kapsamındaki taşınmaza transfer etmeleri halinde bu transferin dikkate alınacağı vurgulanmıştır.

Miras yoluyla edinilen mallar ve yazılı belgelere dayalı uygulamalarla ilgili düzenlemeler de bulunmaktadır. Hissedarların veya mirasçıların, arazi mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle, senetle getirdikleri ve veraset yoluyla edindikleri taşınmazlar, içinde bulunulan üretim yılından dönem sonuna kadar geçerli olan kayıtların şirketten silineceği belirtilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi