2024 yılında seyyanen zammın devam edip etmeyeceği ve maaş hesaplamalarındaki formüller birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

Emekliler bekliyor: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliler bekliyor: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI VE SEYYANEN ZAM ORANLARI

Ocak 2024 itibariyle belirlenen memur maaş zammı oranı yüzde 49.25 oldu. Bu oran, 6 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammıyla hesaplandı. 2023 Temmuz döneminde uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın devam edip etmeyeceği konusu da gündemde.

seyyanen zam (1)

SEYYANEN ZAM HESAPLAMASI VE GÜNCEL FORMÜL

Seyyanen zam, 15.965 gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpılmasıyla hesaplanıyor. Temmuz-Aralık döneminde bu formül, 15.965 gösterge rakamı ile 0.509839 maaş katsayısı çarpımı sonucu 8 bin 139 TL seyyanen zam ödemesini ortaya koydu. Damga vergisi kesildikten sonra, görevdeki memurlara yılsonuna kadar 8 bin 77 TL ödeniyor.

2024 SEYYANEN ZAM ÖNGÖRÜSÜ

2024-2025 yılları için belirlenen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne göre, Ocak-Haziran 2024 arasındaki aylık katsayı 0.586266 olarak belirlendi. Bu durumda, yeni yılın başında seyyanen zam tutarı 9 bin 360 TL'ye çıkacak ki bu da yüzde 15'lik bir artış anlamına geliyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

2024 yılı için memurlara verilen yüzde 15 toplu sözleşme zammı, birçok maaş ve ücrette değişikliğe neden oldu. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı gibi ödemelerde artış yaşandı.

seyyanen zam (2)

SEYYANEN ZAMMIN KALICILIĞI

Habertürk'ten alınan bilgilere göre, seyyanen zam düzenlemesi kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye 'Ek Madde 40' eklenerek yapıldı. Bu madde uyarınca, belirli kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu ilave ödeme yapılıyor. Seyyanen zam, ilave ücret olarak ödenmeye devam edecek.

SEYYANEN ZAMIN 2024'TEKİ TAHMİNİ MİKTARI

2024 Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre seyyanen zam tutarı brüt 8.139 TL'ye karşılık geliyor. Damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor. Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL'ye çıkacak ve bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12.055 TL olarak ödenecek.

zam emekli (1)

EMEKLİ MEMURLARIN DURUMU

Memurlar, emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak, bu da memurların çalışırken ve emekli olduklarında alacakları aylık arasında uçurum oluşmasına neden olacak. Memur sendikaları, bu uçurumun kapatılabilmesi için seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını talep ediyorlar.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit oranda yapılan zam anlamına gelir. Belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam uygulanmaz, herkesin maaşına eşit bir artış yapılır.

Kaynak: Haber Merkezi