İncelemelerde İşletme Bakım Şube Müdürü Serkan Akyürek, DSİ 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol Bölge Müdürü eşlik etti.

Şahin incelemelerde bulundu1

Ziyarette bir açıklama yapan Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “Gelingüllü Barajı, Yozgat'ta, Kanak Çayı üzerinde temelden 54 metre yüksekliğe sahip 204 bin dekarlık bir alana sulama hizmeti veriyor” dedi.

YOZGAT GELİNGÜLLÜ GÖLETİ MAHALLİ ÖNEME HAİZ SULAK ALANI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 20.07.2023 tarih ve 10600746 sayılı  sayılı oluru ile Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilmiştir. Tescil alanı 6770 Ha'dır. Gelingüllü Baraj Göleti, Merkez ve Sorgun İlçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Şahin incelemelerde bulundu2

Kanak Çayı su toplama havzası üzerinde bulunan, sulama amacıyla 1986-1994 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Gelingüllü Barajı sulu dereler, yarı kuru ve kuru derelerce beslenmektedir. Bu derelerden en önemlisi Eğri Öz ve Delice Irmağıdır. Gelingüllü Barajı'nin yer aldığı havza bölümü, hafif dalgalı bir topoğrafyaya ve düz sayılabilecek eğime sahiptir.

İtalya, Makedonya ve Ürdün’den gelip Yozgat’ı keşfettiler İtalya, Makedonya ve Ürdün’den gelip Yozgat’ı keşfettiler

Gelingüllü Barajı, sulak alan çayırlıkları ve tarla habitatı ile temsil edilen bir alandır. Tarla habitatında, çevredeki step (bozkır) habitatı ve genel çayırlıklara özgü türler barınmaktadır. Bölgede hayvansal üretim ve zirai faaliyetler sürdürülmektedir. Gelingüllü Barajı'nda balıkçılık faaliyetleri yapılmaktadır.  Yapılan KOSK çalışmalarında 6 kuş türünün gölet civarında bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak yapılan izlemelerde daha fazla kuş türünün alanı tercih ettiği görülmüştür. Gri balıkçıl (Ardea cirenea), Flamingo (Phoenicopterus roseus), Ak pelikan (Pelecanus onocrotalus).

Kaynak: Alpaslan Demir