Yozgat'tan Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı! Yozgat'tan Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı!

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Yozgat Şube Başkanı İhsan Salman, Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Salman, “Ülkemizin yüzde 70'leri aşan enerji ithalat bağımlılığının, ülke ekonomisi ve milletimiz üzerinde enerji fiyatlarını önemli bir baskı unsuru haline getirdiği bilinmektedir” dedi.

En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir

Salman yaptığı açıklamada, “Enerji ithalatı cari açığın yüzde 67'si kadar olan ülkemizde, her yıl ortalama 7,5 milyar dolar yalıtımsızlık ve bilinçsiz enerji kullanımı nedeniyle israf ediliyor. Ortaya çıkan bu rakam, bir aylık cari açığı tamamen kapatabildiği gibi, genel cari açığın da yaklaşık onda birine denk geliyor. Ülkemizde kullandığımız enerjinin yabancı kaynaklı, yabancı para birimi ile satın alınan ve ana vanası yabancıların elinde olan bir enerji kaynağı olduğu unutulmamalıdır Enerji verimliliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması; yeterince değerlendirilmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, Ülke ekonomimiz için öncelikli hedef olmalıdır” dedi.

En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir1

Salman, “Enerji tasarrufu, yabancı kaynaklı olan enerjiden tasarruf ederek sadece bireysel ve ülke ekonomisine katkı sağlamaz, aynı zaman da hava ve çevre kirliliğinin de tasarruf oranında azalması anlamına gelmektedir. Gelecek nesillere hem ekonomisi güçlü hem de çevre açısından yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyorsak biran evvel enerji konusunda gereken tüm tedbirleri almamız gerekmektedir. MMO Yozgat İl Temsilciliği olarak enerji sorununun çözümü noktasında üzerimize düşen her türlü teknik görevi; gerek milli ekonomimiz adına gerekse de gelecek nesiller adına gönüllü olarak kabul ediyoruz.  Bu kapsamda, içinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla vatandaşlarımız enerji tasarrufu ve hava kirliliği noktasında uyarıyor, aşağıda sıraladığımız tedbirleri uyguladıkça hem hava kirliliğini önlemiş olacaklarını hem de şahsi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını kamuoyuna bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi