Elde edilen verilere göre, Yozgat'ta canlı doğan bebek sayısı 4 bin 1 oldu.

Yozgat Düşüş Yaşıyor! (3)

Verilere göre, Yozgat'ta doğurganlık hızı 2015'ten itibaren devam eden bir düşüş eğilimini sürdürdü.

2021 yılında 1,54, 2022 yılında ise 1,49 olarak belirlenen doğurganlık hızı, 2023 yılında 1,37'ye geriledi.

Türkiye'nin ilk milli parkında etkinlik düzenlendi! Türkiye'nin ilk milli parkında etkinlik düzenlendi!

Yozgat Düşüş Yaşıyor! (4)

2009 yılından bu yana Yozgat'ta doğurganlık hızındaki değişim şu şekilde oldu: 2009'da 2,25, 2010'da 2,07, 2011'de 2,04, 2012'de 2,03, 2013'te 1,98, 2014'te 2,08, 2015'te 2,09, 2016'da 2,01, 2017'de 1,99, 2018'de 1,84, 2019'da 1,72, 2020'de 1,64, 2021'de 1,54, 2022'de 1,49 ve son olarak 2023’de 1,37.

Doğurganlık Harita (3)

Yozgat'ta yaşanan doğurganlık oranındaki bu düşüş, ilin demografik yapılarına dair önemli göstergeler sunarken yetkililer ise bu düşüşe bir çare arıyor.

Doğurganlık Harita (2)

YOZGAT'IN DEMOGRAFİK PORTRESİ

Yapılan analizlere göre, Yozgat'ta yaşanan doğurganlık oranındaki düşüş, ilin demografik yapısında önemli değişikliklere işaret ediyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin bu eğilimde etkili olduğu düşünülmekte.

Yozgat Düşüş Yaşıyor! (2)

Uzmanlara göre, eğitim seviyesindeki artış, kentsel yaşamın yaygınlaşması ve kadınların iş gücüne katılımındaki artış gibi faktörler, doğum oranları üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, aile planlaması hizmetlerine olan erişim, doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı ve bilinci de bu değişimde rol oynayabilir.

Yozgat'taki doğum istatistiklerinin gelecekteki demografik ve sosyal dinamikleri anlamak açısından önemli bir referans noktası olmaya devam edeceği belirtiliyor.

Muhabir: Melike Aslı Arslan