Yapılan güncelleme ile eylül ayı teşviködemelerine yansıyan artıştan Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler yararlanırken, YÖK’ebağlı üniversite hastanelerinin yararlanamadığına dikkat çekerek değerlendirmedebulunan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, teşvik artışıyla ilgili tartışmaların da gereksiz olduğunu söyledi.

“Üniversite hastaneleri yararlanamadı” 1

SUT fiyatlarının artışından tüm hastaneler aynı oranda etkilenmediğini, SUT fiyatlarında yapılan artışın eylül ayına ait teşvik ödemelerine yansımasının, özellikle içinde bulunulan ekonomik şartlarda sağlık çalışanlarının bütçesine bir miktar artışsağladığına vurgu yapan Taşkın, bunun özellikle sağlık personeli açısından büyük orandabir artış olmadığını, ancak hekimler açısından ciddi bir artış sağladığını ifade etti.

“Üniversite hastaneleri yararlanamadı” 3

“ARTIŞ YETERSİZ OLDU”

Uzmanlardan uyarı: Pişer pişmez tüketilmeli! Uzmanlardan uyarı: Pişer pişmez tüketilmeli!

SUTfiyatlarındaki artıştan hastane gelirlerinin artması söz konusu iken tüm hastanelerin aynı oranda yararlanmadığını, yüksek enflasyon ve ekonomik koşulların SUT fiyatlarını daetkilediğini, ancak bu artışların sağlık teşkilatlarında çalışanların ekonomik koşullarınıiyileştirmesi açısından yetersiz olduğuna dikkat çeken Taşkın, “Ödemelerinin artırılmasınıveya düşürülmesini, hangi kadroya ne kadar teşvik ödemesi yapılacağını Sağlık Bakanlığıbelirlediğinden, SUT’un artmasıyla hekimlerin de sağlık personelinin de bir kaybı olmadı.SUT fiyatlarının enflasyon oranında belirlenmesi kaçınılmaz ‘Kamu kurumlarının fiyatlarını SGK, SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)’da güncelleme yaparakbelirliyor. Buna bağlı olarak da hastane gelirlerinde artış sağlanıyor. Özellikle günümüzünekonomik gelişmeleri dikkate alındığında sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadansürdürülebilmesi açısından SUT fiyatlarının güncellenmesi yerinde bir karardır. Ülkemizde sağlık teşkilatların da kullanılan cihaz ve kitler döviz cinsinden ithal ediliyor. Özellikleenflasyonun yüksek olduğu günümüzde ithal edilen cihaz, kit vs. malzemelerinmaliyetleri artıyor. Bu nedenle SUT fiyatlarının enflasyona göre güncellenmesi kaçınılmazolmaktadır. Bundan kaynaklı hastane gelirlerindeki artış, çalışanların ek ödemelerinde birmiktar artış sağlıyor. Kimin ne kadar teşvik alacağını Sağlık Bakanlığı belirlediği için tümpersonelin aynı oranda teşvikten yararlanması söz konusu olmuyor; farklı birimde çalışan farklı oranda yararlanmaktadır. SUT fiyatlarının artışından doğrudan bir yararlanma sözkonusu değil; bunun, çalışanlar lehine doğrudan bir yararlanma sağlaması üzerindeçalışılmalıdır.Hekimlerin de sağlık personelinin de kaybı yokSGK’nin SUT fiyatlarında yaptığı güncelleme nedeniyle, Sağlık Bakanlığının belirlediğioranda, eylül ayındaki teşvik ödemelerine az miktarda yansıma oldu, ancak bu artıştanYÖK’e bağlı üniversite hastaneleri yararlanamadı. Bu artış, bugünkü ekonomik koşullarda ciddi bir oran değil. Buna rağmen bazı sendikaların, hekimlerin ek ödemelerinin yüzde 70oranında düşürüldüğü, buna karşılık sağlık personelinin ek ödemelerinin yüzde 30 artırıldığıgerekçesiyle sosyal medya da çalışma barışını bozacak anlamsız paylaşımlar dabulunulduğunu üzülerek görüyoruz. SUT güncellemesi ile 1. derecenin 4. kademesindekilisans mezunu sağlık memurunun eylül ayında aldığı teşvik 2 milyon 591 bin 84 lira, 3. derecenin 4. kademesindeki bir sağlık memurunun aldığı teşvik bin 725 liradır.3+1 sözleşmeli sağlık teknikeri bin 604 lira, kadrolu pozisyonda çalışan 1. derecenin 4. kademesindeki lisans mezunu sağlık teknikeri bin 597 lira, 5. derecenin 1. kademesindeki lise mezunu hemşire 587 lira 1. derecenin 3.kademesindeki önlisans mezunu hemşire 2 bin 105 lira teşvik alırken; EğitimVe Araştırma Hastanesinde çalışan 1. derecenin 4. kademesindeki bir Uzman Dr. 15 bin 299 lira, oransal olarak yüzde 33 daha fazla teşvikten yararlanmıştır. Aynı derece vekademedeki bir uzman hekimin eylül ayında aldığı teşvik ise 26 bin liradır. Çalışma barışını bozacak ifadelerden kaçınmak gerekir teşvik ödemeleri hastaneden hastaneye değişmektedir. Hastanelerde çalışanlara yönelikyapılan tüm ödemelerden doktorlarımızın daha yüksek oranda yararlanmasını isteriz.Ancak şu gerçeğin de göz ardı edilmemesi gerekiyor; sağlık hizmetleri bir bütündür. Altkademeden üst kademeye kadar tüm çalışanlar bir ekiptir. Sağlık hizmetleri bu ekipleverilmektedir. Bin ila 2 bin lira fazla teşvik aldılar diye sağlık çalışanlarını ötekileştirmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Hem hekimlerin hem de sağlıkpersonelinin bir kaybı olmamıştır. Bunun böylece bilinmesi ve sosyal medyada yapılanyersiz tartışmaların çalışma barışını bozacağını her kademedeki kişi, kurum ve sendikaların bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi