Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi 2022 yılında 1 milyon 287 bin 738 terajoule olarak gerçekleşti. TÜİK'in araştırması bir evde harcanan enerji kaynağının daha çok nereye yoğunlaştığını gösteriyor.

Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajoule olarak gerçekleşti.

Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde yüzde 48,3 ile doğalgaz, yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Enerji Tüketim Istatistikleri Açıklandı

YÜZDE 65,3'Ü ALAN ISITMA AMACIYLA TÜKETİLDİ

Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2022 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 65,3'ünü oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı yüzde 14,1 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise yüzde 11,9 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 7,7'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Enerji Tüketim Istatistikleri Açıklandı1

DOĞALGAZ EN ÇOK ALAN ISITMADA, ELEKTRİK İSE AYDINLATMA VE ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDE TÜKETİLDİ

Hanelerde en çok tüketilen enerji türü olan doğalgazın yüzde 76,3'ü alan ısıtma, yüzde 14,5'i su ısıtma, yüzde 9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Yozgat’ın dikkatini çeken analiz! Yozgat’ın dikkatini çeken analiz!

Enerji Kullanımı (1)

DOĞALGAZ ALAN ISITMA, SU ISITMA VE YEMEK PİŞİRMEDE EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI OLDU

Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğalgaz tüketildi. Doğalgazın alan ısıtmadaki payı yüzde 56,4 olurken, su ısıtma ve pişirmedeki payları sırasıyla yüzde 58,8 ve yüzde 57,5 olarak hesaplandı. Alan ısıtmada doğalgazı yüzde 21,6 ile kömür ve yüzde 16,9 ile katı biyokütle izlerken; su ısıtmada doğalgazdan sonra en çok yüzde 28,2 ile güneş enerjisi ve yüzde 7,8 ile elektrik kullanıldı. Pişirmede ise doğalgazın ardından LPG'nin payı yüzde 31,7 ve elektrik enerjisinin payı yüzde 8,2 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi