"Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adıyla sunulan düzenleme, Meclis'te görüşülerek yasalaştı.

Bakan Yerlikaya ağır bilançoyu açıkladı! Bakan Yerlikaya ağır bilançoyu açıkladı!

Teklif kapsamında, sağlık sektöründe çeşitli değişiklikler yapıldı. Özellikle, sözleşmeli personel sayısının artırılması önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, artık ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi olarak istihdam edebilecekler. Yapılan düzenleme ile sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek.

Teklif Tbmm (2)

Ayrıca, ebelerin görevleri de genişletildi. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında önemli bir rol üstlenecekler. Kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında ailelere ve topluma danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunacaklar.

Teklif Tbmm (3)

Teklifte ayrıca ilaç düzenlemelerine de yer verildi. İlaç üretimi ve piyasaya arz edenlerin taşıması gereken nitelik ve şartlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Eczanelerde yapılacak denetimler ise sağlık müfettişleri veya Sağlık Bakanlığı tarafından atanmış resmi tabipler veya eczacılar tarafından gerçekleştirilecek.

Teklif Tbmm (4)

Düzenleme ayrıca yan dal uzmanlarına ek ödeme sağlayacak. Yan dal uzmanları için öngörülen ek ödeme miktarı 200 puan artırılarak teşvik edici bir düzeye çıkarıldı.

Üniversitelerle hastaneler arasında yapılacak anlaşmalar da düzenleme kapsamında yer alıyor. Üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerle sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebilmek için kullanım protokolleri imzalayabilecekler.

Teklif Tbmm (5)

Son olarak, beşeri tıbbi ürünler ve tıbbi cihazların kullanımı için artık Sağlık Bakanlığından izin alınması gerekecek. Bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılacak herhangi bir ürün veya cihaz için önceden Bakanlık izni alınması şartı getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi