Yozgat merkez ve ilçe müftülüklerinde imam hatip veya müezzin kayyım olarak görev yapmakta iken askerlik, uzun süreli yurtdışı görevlendirme, rapor ve benzeri nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine ilgi kanun ve yönetmelikler uyarınca yarışma sınavı ile açıktan vekil imam hatip ve vekil müezzin kayyım alımı için sınav yapılacak.

Personel Alımı Için Sınav Yapılacak

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "ortak nitelik" şartını taşımak.

Vekil imam-hatip  ve vekil müezzin Kayyımlık için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu  veya üstü dini yüksek öğrenim mezunu olmak. 

Hafız olup Lise ve dengi okul mezunu olanlar vekil müezzin-kayyımlık için müracaat edebilir.

2022  KPSS  (DHBT)  (B)  grubundan  lisans  mezunları  için  KPSSP124;  önlisans  mezunları  için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

Personel Alımı (1)

Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu arşiv kaydı bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmak.

İmam hatiplik ve müezzin kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Vekil imam hatip veya vekil müezzin kayyım olarak görev yapıyor olmamak. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi), adayların, ibraz ettikleri mezuniyet  belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

Personel Alımı (4)

Adayın;  sabıka  kaydı,  askerlik  durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı, (Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.)

Varsa Hafızlık Belgesi ( Vekil Müezzin Kayyımlık için başvuruda bulunan lise mezunları için Hafızlık Belgesi gereklidir.)

Başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Müracaatlar 13.03.2024 Çarşamba günü başlayacak olup 27.03.2024 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar istenilen belgelerle birlikte İl Müftülüğüne yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları da kabul edilmeyecektir.

Personel Alımı (3)

SINAV İŞLEMLERİ

Sınav sözlü-mülakat şeklinde yapılacaktır.

 Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri Yozgat Müftülüğü internet adresinden (http://yozgat.diyanet.gov.tr ilan edilecektir.

Adaylar sınava gelirken pasaport, ehliyet veya T.C. kimlik belgesinden birisini yanlarında bulunduracaklardır.

İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar (her ne mazeretle olursa olsun) sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Yozgat İl Müftülüğü http://yozgat.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara aynca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. DHBT puanı 60’ın altında olan adaylar, DHBT puanı 60 ve üzeri olan adayların görevlendirilmesi tamamlandıktan sonra görevlendirme teklif edilecektir.

Başarılı sayılanlardan en yüksek puandan başlamak üzere açıktan vekil imam hatip ve vekil müezzin kayyım kadrosuna ataması yapılacaktır.

Yozgat Belediyesinde yeni atamalar! Yozgat Belediyesinde yeni atamalar!

Puanların eşit olması halinde sıralama KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.

Sınav sonucuna göre İl Müftülüğünce teklif edilen görev yeri her ne şartla olursa olsun kabul edilmediği takdirde bir sonraki aday görevlendirilecektir.

Muhabir: Hakan Demirbaş