Yozgatlı öğretmenleri de yakından ilgilendiren yönerge hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Başkan Aydoğmuş, takımın performansını yerinde izledi Başkan Aydoğmuş, takımın performansını yerinde izledi

Yönergede düzenleme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan değişiklik ve düzenlemenin getirdiği yeniliklere göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne yeni eklenen "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu", "sosyal sorumluluk programı" ve "ortak yazılı sınavlar" gibi hususlar yönergeye eklenerek mevzuatlar arasında uyum sağlanması amaçlandı. Ortak yazılı ve uygulamalı sınavlar sonrası ile dönem sonunda öğrenci başarısının ölçülmesi, değerlendirilmesi, sınav analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği tespit edilen öğrenciler için eylem planlarının hazırlanıp uygulanması ve gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programlarında yer alan meslek derslerinin yazılı ve uygulamalı sınavların ağırlıklarının belirlenmesi ile Anadolu imam hatip liselerinde hitabet ve mesleki uygulama dersinin yazılı ve uygulamalı sınavların ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla eğitim kurumu sınıf veya alan zümre toplantıları gündemine alınması yönünde düzenleme gerçekleştirildi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezlerinde belirli bir kurs programına ve süreye bağlı olarak kurslar açıldığından ve olgunlaşma enstitülerinin öğrencisi bulunmayan bölümlerinde öğrenci, kursiyer ve sınıf veya şube bulunmadığından halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin öğrencisi bulunmayan bölümlerinde sınıf veya şube öğretmenler kurulu oluşturulmayacağı hususunda düzenleme yapıldı. Yönerge kapsamında yer verilen zümre başkanlarının seçimine yönelik objektif kriterler getirilerek yürütülen iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi hedeflendi. Her seviyedeki sınıf/alan zümreleri toplantılarında gündeme alınacak konular ile alınacak kararlara ilişkin yeni hususlara yer verilerek zümrelerin etkin ve verimli bir şekilde işlevini yerine getirmesi amaçlandı. İl milli eğitim müdürlüğünde görevli, ilgili ders veya alana uygun il milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürlerinin (gözlemci olarak) il sınıf veya alan zümrelerine katılımına olanak sağlandı” denildi.

Yönergede düzenleme yapıldı 32

Ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen derslerin il sınıf veya alan zümre başkanlarının katılımıyla yüz yüze veya çevrim içi olarak ülke sınıf veya alan zümre toplantılarının ekim ayının ilk haftası içerisinde gerçekleştirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi